คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

ในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ถึงแก่กรรมครั้งนี้ ได้คำนึงถึงหนังสือที่จะจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน ไม่เห็นหนังสือใดจะเหมาะสม ตลอดทั้งผู้วิ่งเต้นและเวลาก็มีน้อย จึงตกลงใจจัดรวบรวมคำอาราธนาศีล คำถวายทานต่าง ๆ และแบบใบปวารณา รวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม และใช้คำไทยแทนคำบาลีทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อสดวกในการอ่าน ซึ่งส่วนมากอ่านคำบาลีกันไม่ค่อยถนัดนัก โดยเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ดีแก่ผู้ได้ และทั้งท่านผู้ถึงแก่กรรมก็มีใจฝักใฝ่ในทางนี้อยู่เป็นอันมาก

กุศลกิจใด ๆ ที่ได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ ขอจงเป็นผลดลสนองแก่ท่านผู้วายชนม์โดยควรทุกประการ.