คำอาราธนาและถวายทานต่าง ๆ/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวิเศษบรรณาการ (พวง สุตตะภวานนท์)
ชาตะ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๖
มตะ พฤศจิกายน ๒๔๙๘

ประวัติ–สังเขป

พระวิเศษบรรณการ (พวง สุตตะภวานนท์) เกิด ณ วันพฤหัศบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๐๖ เป็นบุตรนายพั้ว และนางเพ็ง สุตตะภวานนท์ ณ บ้านเดิม จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อเยาว์ ได้รับการศึกษาพอควรแก่ฐานะในขณะนั้น และได้เริ่มเข้ารับราชการประจำอยู่ ณ กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม แต่แรกจนวาระสุดท้าย ออกรับพระราชทานบำนาญเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙

ได้รับพระราชทานยศตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงอำมาตย์ตรีเป็นที่สุด

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิพิธทะเบียนการ และหลวงวิเศษบรรณการ แล้วเลื่อนขึ้นเป็นพระในราชทินนามเดิม

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก และมงกฏ ชั้น ๔ และเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ

ได้ทำการสมรสกับภรรยาชื่อ นาก วิเศษบรรณการ เกิดบุตรธิดาด้วยกัน แต่ทั้งภรรยาและบุตรธิดาได้ถึงแก่กรรมไปก่อนท่านแล้วทั้งสิ้น

ขณะเมื่อออกจากราชการแล้ว ท่านก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบอยู่กับบ้าน ได้หันเข้าทางพระศาสนาอย่างแท้จริง โดยบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะอย่างเคร่งครัด พยายามช่วยเหลือเกี่ยวกับงานในด้านพระศาสนาอยู่เสมอ ในโอกาศธรรมดาก็ถือศีลฟังธรรมอยู่เป็นนิจตลอดมา ส่วนทางด้านครอบครัว ท่านก็ได้ให้ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่ลูกหลานโดยทั่วกัน และมีไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตลอดถึงบุคคลภายนอกและเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้

ท่านป่วยด้วยโรคชรา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ด้วยอาการสงบ อายุ ๙๒ โดยปี

อโห อนิจฺจา สงฺขารา