คุยเรื่องหน้า:พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล (ร.ศ. ๑๑๕ พ.ศ. ๒๔๓๙).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 13, ตอน 48. วันที่ 4 มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก 115 น่า 573 ระบุว่า "พระราชบัญญติ ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้าย ตามจารีตนครบาล น่า 573..." ในเนื้อความถัดมาแสดง พระราชบัญญัติ และเนื้อหาในพระบรมราชโองการ จึงเห็นควรให้แก้ไขเนื้อหา อ้างอิงตามราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 13, ตอน 48. ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งเปลี่ยนรูปประกอบเป็น หน้าแรกที่แสดงชื่อพระราชบัญญัติ และหน้าที่แสดงตารางรายบทของจารีตนครบาลที่ได้ยกเลิกไป http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/048/573.PDF


--Konrawit13 (คุย) 16:03, 18 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]

@Konrawit13: กดปุ่มซ้ายขวา (ที่เป็นรูป < กับ >) ตรงมุมซ้ายของหน้า ก็จะเลี้ยวไปหน้าที่ต้องการได้ค่ะ และถ้ากดปุ่มขึ้น (ที่เป็นรูป ^) ก็นำไปสู่ดัชนีซึ่งเป็นหน้ารวม และมีลิงก์ไปยังหน้าหลัก คือ พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม ร.ศ. 115 ด้วย --Miwako Sato (คุย) 19:05, 18 ตุลาคม 2564 (+07)Reply[ตอบกลับ]