งานแปล:ระบอบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น/บรรณานุกรม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บรรณานุกรม
Ito, Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan, Igirisu Horitsu Gakko, Tokyo, 1889.[1]
Clement, Constitutional Government in Japan, American Academy of Political and Social Science, Philadelphia, 1903.[2]
Kawakami, The Political Ideas of Modern Japan, Shokwabo, Tokyo, 1903.[3]
Iyenaga, The Constitutional Development of Japan (1853–1881), Johns Hopkins Press, Baltimore, 1891.[4]
Uyehara, The Political Development of Japan (1867–1909), Dutton, New York, 1910.[5]
McLaren, Japanese Government Documents, Asiatic Society of Japan, Tokyo, 1914.[6]
Satoh, Evolution of Political Parties in Japan, Kawakami, Tokyo, 1914.[7]
Clement, Political Parties in Japan, Political Science Quarterly, December, 1912.[8]
Takenob(u) and Kawakami, Japan Year Book, Tokyo, 1912[9] and 1914.
Hozumi, Ancestor-Worship and Japanese Law, Maruzen Kabushiki-Kaisha, Tokyo, 1912.[10]
Masaoka, Japan to America, Putnam, New York, 1914.[11]

 1. Ito, H. (1889). Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan. Tokyo: Igirisu-Hōritsu Gakko. OCLC 1412618.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 2. Clement, E. W. (1903). "Constitutional Government in Japan". Annals of the American Academy of Political and Social Science 21: 57–68.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 3. Kawakami, K. K. (1903). The Political Ideas of Modern Japan. Iowa: University of Iowa Press. OCLC 902744790.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 4. Iyenaga, T. (1891). The Constitutional Development of Japan, 1853–1881. Baltimore: Johns Hopkins Press. ISBN 9780384263857.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 5. Uyehara, G. E. (1910). The Political Development of Japan, 1867–1909. London: Constable. OCLC 466274954.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 6. McLaren, W. W. (1914). Japanese Government Documents. Tokyo: Asiatic Society of Japan. OCLC 561088048.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 7. Satoh, H. (1914). Evolution of Political Parties in Japan: A Survey of Constitutional Progress. Tokyo: K.M. Kawakami. OCLC 259706032.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 8. Clement, E. W. (1912). "Political Parties in Japan". The Political Science Quarterly 27 (4): 669–681.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 9. Takenobu, Y. (1912). Japan Year Book. OCLC 220727842.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 10. Hozumi, N. (2004). Ancestor-Worship and Japanese Law. London: Kegan Paul. ISBN 9781136892387.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)
 11. Masaoka, N. (1914). Japan to America: A Symposium of Papers by Political Leaders and Representative Citizens of Japan on Conditions in Japan and on the Relations Between Japan and the United States. New York: G.P. Putnam's Sons. OCLC 256220.  (เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ)