งานแปล:ระบอบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระบอบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น (ค.ศ. 1916)
โดย เออร์เนสต์ วิลสัน เคลเมนต์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
รายงานการประชุม
สำนักวิชารัฐศาสตร์
ณ นครนิวยอร์ก


ปี 6]
[เล่ม 3
เมษายน 1916


ระบอบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น


โดย
เออร์เนสต์ วิลสัน เคลเมนต์


สำนักวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก
1916

แด่ ฯพณฯ โช เนโมโตะ ส.ส.

สารบัญ
หน้า
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
9.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
10.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
ภาคผนวก
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103

สำนักวิชารัฐศาสตร์
ณ นครนิวยอร์ก

คณะทรัสตี
ประธาน
แซ็มยวล แม็กคูน ลินด์ซีย์
รองประธาน
แอลเบิร์ต ชอว์ ทอมัส ดับเบิลยู. เลอมอนต์
เลขานุการ เหรัญญิก
เฮนรี เรย์มอนด์ มัสซีย์ จอร์จ เอ. พลิมป์ทัน
กรรมการ
เออร์วิง ที. บุช วิลเลียม อาร์. เชปเพิร์ด
เอ. บาร์ทัน เฮปเบิร์น มอนโร สมิท
วิลเลียม แอล. แรมซัม เฮนรี แอล. สติมสัน
เอดวิน อาร์. เอ. เซลิกแมน แฟรงก์ เอ. แวนเดอร์ลิป
บรรณาธิการรัฐศาสตร์รายไตรมาส
เฮนรี เรย์มอนด์ มัสซีย์

สำนักวิชารัฐศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1880 ประกอบด้วยชายและหญิงที่สนใจในปัญหาทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคม ค่าบำรุงรายปีอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ สมาชิกจะได้รับ รัฐศาสตร์รายไตรมาส และ บันทึกการประชุม ฉบับปัจจุบันโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมประชุม ปาฐกถา และเลี้ยงต้อนรับที่สำนักนี้สนับสนุน

จดหมายทั้งหลายเกี่ยวกับสำนักนี้ ควรจ่าหน้าถึงเลขานุการสำนักวิชารัฐศาสตร์ เคนต์ฮอลล์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หรือถึงนางสาวเอมมา เอส. เลก ผู้ช่วยประธานสำนัก เคนต์ฮอลล์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

รายงานการประชุม
สำนักวิชารัฐศาสตร์

สำนักนี้ออก รายงานการประชุม เป็นบันทึกกิจกรรมของสำนัก และเป็นเครื่องแสดงคำบรรยายอย่างละเอียดในหัวข้อพิเศษที่มีความสำคัญ ปีหนึ่งออกหนึ่งฉบับเป็นอย่างน้อย ซึ่งจะมีตัวเต็มของเอกสารที่อ่านหรือการอภิปรายที่ดำเนิน ณ การประชุมประจำปีของสำนัก

เล่มที่ออกจนถึงบัดนี้มีดังนี้

ปี 1 เล่ม 1 สถานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง 193 หน้า (ตุลาคม 1910) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 2 การปฏิรูปเงินตรา 292 หน้า (มกราคม 1911) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 3 รายงานประจำปีของสำนัก (เมษายน 1911) 0.50
เล่ม 4 การปฏิรูปกฎหมายและวิธีพิจารณาคดีอาญา 208 หน้า (กรกฎาคม 1911) 1.50 ดอลลาร์
ปี 2 เล่ม 1 รวมทุนและแรงงานเป็นหนึ่งเดียว 52 หน้า (ตุลาคม 1911) 0.50 ดอลลาร์
เล่ม 2 ธุรกิจและสวัสดิการสาธารณะ 185 หน้า (มกราคม 1912) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 3 สมาคมการเคหะแห่งชาติ 236 หน้า (เมษายน 1912)[1]
เล่ม 4 องค์การเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 236 หน้า (กรกฎาคม 1912) 1.50 ดอลลาร์
ปี 3 เล่ม 1 รายงานประจำปีของสำนัก (ตุลาคม 1912) 0.50 ดอลลาร์
เล่ม 2 รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 194 หน้า (มกราคม 1913) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 3 การประชุมบรีซ 8 หน้า (เมษายน 1913) 0.50 ดอลลาร์
เล่ม 4 คนในกรง 136 หน้า (กรกฎาคม 1913) 1.50 ดอลลาร์
ปี 4 เล่ม 1 การธนาคารและเงินตราในสหรัฐ 237 หน้า (ตุลาคม 1913) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 2 ถนนที่ดีกับแรงงานนักโทษ 92 หน้า (มกราคม 1914) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 3 รายงานประจำปีของสำนัก (เมษายน 1914) 0.50 ดอลลาร์
เล่ม 4 ความเรียงว่าด้วยการปฏิรูปการธนาคารในสหรัฐ 228 หน้า (กรกฎาคม 1914) 1.50 ดอลลาร์
ปี 5 เล่ม 1 การตรวจชำระรัฐธรรมนูญสหรัฐ ตอน 1 262 หน้า (ตุลาคม 1914) 0.75 ดอลลาร์
เล่ม 2 การตรวจชำระรัฐธรรมนูญสหรัฐ ตอน 2 215 หน้า (มกราคม 1915) 0.75 ดอลลาร์
เล่ม 3 การปกครองนครนิวยอร์ก 263 หน้า (เมษายน 1915) 1.50
เล่ม 4 รายงานประจำปีของประธานสำนัก (กรกฎาคม 1925) 0.50 ดอลลาร์
ปี 6 เล่ม 1 กองเรือพาณิชย์อเมริกัน 208 หน้า (ตุลาคม 1915) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 2 การป้องกันการทารุณสัตว์ในรัฐอิลลินอย โคโรลาโด และแคลิฟอร์เนีย 112 หน้า (มกราคม 1916) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 3 ระบอบจักรพรรดิภายใต้รัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น 104 หน้า (เมษายน 1916) 1.50 ดอลลาร์
เล่ม 4 การฝึกทหาร: บังคับหรือสมัครใจ 262 หน้า (กรกฎาคม 1916) 1.50 ดอลลาร์
ปี 7 เล่ม 1 ข้อพิพาทแรงงานและบรรษัทบริการสาธารณะ (มกราคม 1917) 1.50 ดอลลาร์

ตั้งแต่ปี 7 เล่ม 1 ประจำวันที่ 1 มกราคม 1917 เป็นต้นไป รายงานการประชุม จะไม่ออกเป็นสิ่งพิมพ์รายไตรมาส แต่จะเผยแพร่เป็นปีเอกเทศ หรือเป็นบทเสริม รัฐศาสตร์รายไตรมาส ปัจจุบัน วารสารนี้ส่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกและสมาชิกที่ลงทะเบียนของสำนักพร้อมกับ รัฐศาสตร์รายไตรมาส ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ รายงานการประชุม และ รัฐสาสตร์รายไตรมาส ฉบับเดี่ยว อาจสั่งซื้อได้ตามราคาที่ระบุไว้ในประกาศดังที่เผยแพร่แล้ว หรือตามราคาพิเศษที่จะเสนอไว้ในคำสั่งซื้อเล่มที่ฉบับสำรองใกล้จะหมด

การลงทะเบียน ควรส่งมายัง และจดหมายธุรกิจทั้งหมด ควรจ่าหน้าถึง สำนักวิชารัฐศาสตร์ เคนต์ฮอลล์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย


  1. ฉบับเดี่ยวไม่มีเหลือแล้ว

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • Clement, E. W. (1916). Constitutional Imperialism in Japan. New York: Academy of Political Science, Columbia University. OCLC 1042558044. 
  งานนี้เป็นงานแปล ซึ่งมีสถานะทางลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากงานต้นฉบับ
งานต้นฉบับ:

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐ เพราะได้เผยแพร่ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1928


ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายใน ค.ศ. 1941 ดังนั้น งานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ 80 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย หรือสั้นกว่านั้น นอกจากนี้ งานนี้อาจเป็นสาธารณสมบัติในประเทศหรือพื้นที่ที่คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานท้องถิ่นไว้ยาวนานกว่านั้น แต่ใช้หลักเวลาสั้นกว่าสำหรับงานจากต่างแดนด้วย

 
งานแปล:

ข้าพเจ้า ผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานนี้ ให้งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ คำประกาศนี้ให้มีผลทั่วโลก
ถ้าคำประกาศดังกล่าวไม่อาจเป็นไปได้ในทางกฎหมาย ข้าพเจ้าก็ให้ทุกคนมีสิทธิใช้งานนี้ได้ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด