จารึกนครชุม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จารึกนครชุม, จารึกหลักที่ 3, จารึกสุโขทัย หลักที่ 3 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "จารึกแผ่นศิลา อักษรไทยย่อ ที่เมืองกำแพงเพ็ชร". (2457). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (น. 161–164). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุฉา มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ.)
2 "หลักที่ 3". (2477). ใน แผนกตรวจรักษาของโบราณ, ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ 1 (น. 47–60). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477].

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • "ศิลาจารึกนครชุม (จารึกหลักที่ 3)". (2542). ใน คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, คณะกรรมการโครงการชำระและจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร, ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (น. 75–102). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192186.