ตำนานพระปริตรและพระปริตร/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำไว้อาลัย

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักคุณนายทองขาบ สิงห์ทอง ที่วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส (วัดสามปลื้ม) โดยการแนะนำของคุณสุข กาญจนาวดี ขณะที่คุณนายไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัดนั้น.

ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาหลายสิบปี คุณนายทองขาบฯ เป็นคนใจบุญสุนทรทาน ชอบทำบุญให้ทานอยู่เป็นประจำ ในยามประกอบกิจการค้า ก็ดูแลเอาใจใส่ด้วยตนเอง และมีความสามาถรเป็นอย่างดี ได้พยายามควบคุมทำเหมืองแร่ดีบุกที่ภาคใต้ต่อจากที่สามีได้ทำไว้ก่อน ได้ก่อตั้งบริษัทสิงห์ทอง จำกัด ขึ้นเพื่อสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย มีเครื่องอาหลั่ยรถยนต์ ยางรถยนต์ วิทยุ และสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น และได้ดำเนินกิจการค้าอยู่เป็นเวลาหลายปี ทั้งในระหว่างสงครามและหลังสงคราม จนกระทั่งบริษัทเลิกกิจการ.

ในตอนปลายของชีวิต คุณนายทองขาบฯ ได้พยายามหันเข้าหาทางธรรม ได้หมั่นสวดมนต์ภาวนะ และฝึดฝนจิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แต่ในระหว่างเวลาดังกล่าวนี้ โรคมะเร็งได้เริ่มรบกวน แม้จะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษาได้ยาก ก็ได้พยายามรักษากันอย่างสุดความสามารถ ในวาระสุดท้าย อาการป่วยมากขึ้น ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับนายแพทย์ และส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลกลาง และคุณนายทองขาบฯ ก็ได้สิ้นชีวิตลง ณ ที่โรงพยาบาลกลางนี้ในเวลาต่อมา.

ในส่วนตัว คุณนายทองขาบฯ เป็นผู้เคยมีอุปการคุณต่อข้าพเจ้าเป็นอันมาก ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยลืมพระคุณเลย ข้าพเจ้าได้ให้ความช่วยเหลือตลอดมา ทั้งในระหว่างเวลาเลิกกิจการบริษัท แล้วในระหว่างเวลาที่เจ็บป่วย.

โดยที่คุณนายทองขาบฯ เป็นผู้มีจิตไม่เบียดเบียนผู้ใด มีแต่ความเมตตากรุณาแก่ญาติพี่น้องตลอดจนผู้ที่รู้จักคุ้นเคยอยู่เป็นเนืองนิจ ข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่า กรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วในชาตินี้ย่อมสนองให้ได้รับผลดี ขอวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ.

นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
12 มีนาคม 2509

รำลึกถึงแม่

อันความรักความสัมพันธ์ระหว่างแม่ที่รักกับลูกนี้แสนจะซาบซึ้งสุดจะพรรณาเป็นลายลักษณ์อักษรอักษรได้ถูกต้อง เมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ความรัก ให้ความคุ้มครองป้องกันแก่ลูกทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่าง แม่ได้พร่ำสอนให้รู้จักทำกิจการงานในหน้าที่ประจำวัน สอนให้รู้จักทำกิจการงานในหน้าที่ของแม่บ้าน เมื่อมีสิ่งใดบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ก็ยังอุตส่าห์แนะแนวทางให้แก้ไข แม่จึงมีพระคุณอย่างเหลือล้นคณนา.

วันที่แม่ต้องจบชีวิตลงเพราะโรคร้าย แม้จะรู้อยู่เต็มใจแล้วว่า แม่ต้องทนเจ็บทนทรมาน ก็ไม่วายที่จะเศร้าโศกอย่างสุดประมาณได้ ลูกยังไม่อยากให้แม่อันเป็นสุดที่รักต้องจากไป อยากให้แม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนาน ๆ เพื่อลูกจะได้มีโอกาสได้รับใช้สนองพระคุณที่แม่ได้โอบอุ้มเลี้ยงดูมาตั้งแต่เยาว์.

เดชะบุญกุศลใดที่ลูกได้ทำไว้ในชาติก่อน ๆ และในชาตินี้ ลูกขอกราบกรวดน้ำอฐิษฐาน ขออุทิศผลบุญทั้งปวงนั้นจงได้แก่แม่ผู้บังเกิดเกล้าของลูก ขอแม่จงประสพแต่ความสุขกายสุขใจในทุกภพทุกชาติตลอดไป.

จากลูกของแม่
วาณี ศิริยงค์
12 มีนาคม 2509

  • คุณนายทองขาบ สิงห์ทอง
  • เกิดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑
  • ตายวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๗

ประวัติ

คุณนายทองขาบ สิงห์ทอง เป็นบุตรีนายเฮง นางเทพ สุภาวสุทธิ์ เกิดวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ตรงกันวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ

ที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๓ คน คือ:

(๑) นางผ่อง สุภาวสุทธิ์

(๒) นางทองขาบ สิงห์ทอง

(๓) นายบุญชู สุภาวสุทธิ์

เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ได้ย้ายจากบ้านเดิมเข้ามาอยู่ในจังหวัดพระนคร และได้ทำการสมรสกับนายทิบิ๋น แซ่ฉั่ว เกิดบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ:

(๑) นางวาณี (สิงห์ทอง) ศิริยงค์

(๒) นายอุทัย สิงห์ทอง (ถึงแก่กรรม)

เมื่อนายทิบิ๋น แซ่ฉั่ว สามี ได้ถึงแก่กรรมแล้ว คุณนายทองขาบได้พยายามดำเนินกิจการค้าเจริญรอยที่สามีได้ทำไว้เดิม คือ การทำเหมืองแร่ดีบุก (เหมืองฉีด) ทางภาคใต้ และการค้าสุราต่างประเทศ ต่อมา ได้ก่อตั้งบริษัทสิงห์ทอง จำกัด ขึ้นเพื่อทำการค้าเครื่องอาหลั่ยรถยนต์ต่าง ๆ และค้ายางรถยนต์ ซึ่งกิจการค้าได้ดำเนินต่อมาเป็นเวลานาน.

ในบั้นปลายของชีวิต ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่นม และได้พยายามรักษาตัวเรื่อยมา จนในที่สุด โรคมะเร็งกำเริบมาก กระดูกขาหักง่าย ๆ เมื่อล้มที่บ้านพัก ได้ส่งตัวเข้ามารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ อาการมีแต่ทรงอยู่กับทรุด และได้ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ สิริรวมอายุ ๖๖ ปี ๑๐ เดือน.