ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติสังเขปของคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา

คุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิติ) เป็นบุตรีพระยาวิสูตร์โกษา (ฟัก สาณเสน) กับคุณหญิงวิสูตร์โกษา (สมบุญ สาณเสน)

เกิดวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๑

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไปศึกษาวิชชาณประเทศยุโรป พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ กลับจากการศึกษา

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๕ แต่งงานกับพระยามโนปกรณ์นิติธาดา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานตราตติยจุลจอมเกล้า

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ครั้งแรก

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔ ในรัชชกาลปรัตยุบัน

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ครั้งที่สอง

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ มรณภาพ อายุ ๔๒ ปี.