นิทานเวตาล/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติ

ท้าววรคณานันท์ อัพภันตรปตานี ราชนารีกิจวิจารณ์ (หม่อมราชวงศ์หญิงปั้ม มาลากุล) เป็นธิดาพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ กับหม่อมทับ มาลากุล ณอยุธยา กำเนิดปีจอ พุทธศักราช ๒๔๑๗ ได้รับราชการฝ่ายในในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานหีบหมากทองคำลงยาเป็นเครื่องหมายชั้น.

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาให้หม่อมราชวงศ์หญิงปั้มอยู่ในราชสำนักของพระองค์มาแต่ต้น ทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงถึงขนาด เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยตราบเท่าวันสวรรคต พระราชโอรสของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ จึ่งทรงคุ้นเคยแต่ทรงพระเยาว์มาทุกพระองค์.

ในรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้หม่อมราชวงศ์หญิงปั้มเป็นท้าววรคณานันท์ อัพภันตรปตานี ราชนารีกิจวิจารณ์ อันเป็นตำแหน่งซึ่งถ้าจะเทียบก็เช่นกับจตุสดมภ์แห่งข้าราชการฝ่ายใน พระราชทานตราทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๒ และในรัชกาลที่ ๗ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๒.

ท้าววรคณานันท์ถึงอสัญญกรรมปีขาล พุทธศักราช ๒๔๘๑ ชนมายุ ๖๔ ปี.

พระราชทานโกศไม้สิบสองประกอบเป็นเกียรติยศ พระราชทานเพลิงที่เมรุวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒.