ผู้สร้างสรรค์:พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
(พ.ศ. 2419–2488)
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นามปากกา "น.ม.ส." ย่อมาจากพระนามเดิมว่า "พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่จรั" ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ไทย ประสูติเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2419 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระนิพนธ์[แก้ไข]

งานที่ทรงเขียนคำนำหรือคำอธิบาย หรือทรงเป็นบรรณาธิการ[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก