ประชุมกฎหมายประจำศก/เล่ม 14/ภาค 2/เรื่อง 3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • ประกาศ
  • แจ้งความเรื่องชำระความพระยอด

ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ เสนาบดีว่าการต่างประเทศ กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ตามความในหนังสือสัญญาคอนเวอนชัน ซึ่งได้ทำไว้ในระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ๑๑๒ นั้น มีความอยู่ในข้อ ๓ ว่าด้วยจะตั้งศาล อันมีตระลาการฝ่ายไทยแลฝรั่งเศสผสมกัน ชำระคดีความที่ยังค้างอยู่นั้นให้แล้วสำเร็จเด็ดขาดไป แลได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการให้สำเร็จตามหนังสือสัญญานั้น บัดนี้ คอเวอนแมนต์ฝ่ายสยามกับฝ่ายฝรั่งเศสได้ปฤกษาตกลงกันในข้อบังคับสำหรับศาลผสมกัน อันเปนศาลพิเศษเฉพาะคดีอันนั้นแล้ว แลได้พร้อมกันตั้งศาลนี้ขึ้น มีตระลาการฝ่ายฝรั่งเศส คือ มองซิเออมอนโคต์ อธิบดีผู้พิพากษา ๑ มองซิเออคาร์มัตต์ แลมองซิเออฟุยเนล เปนผู้พิพากษา ๒ นาย ฝ่ายสยามนั้น คือ พระยามหาอมาตยาธิบดี กับพระเกษมศุขการี เปนผู้พิพากษา ๒ นาย รวมผู้พิพากษาศาลผสมกันนี้ ๕ นาย แล้วแลมีข้อบังคับสำหรับศาล ตามที่ได้ปฤกษาตกลงกันทั้ง ๒ ฝ่ายแล้วนั้น ดังแจ้งอยู่ต่อไปข้างท้ายนี้

แจ้งความมาณวันที่ ๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๓