ประชุมกฎหมายประจำศก/เล่ม 8/ภาค 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม ๘
ภาค ๖
กฎหมาย จ.ศ. ๑๒๓๖
(ร.ศ. ๙๓ พ.ศ. ๒๔๑๗)

สารบัญ
 1. ประกาศว่าด้วยโปรดเกล้าฯ ให้ใช้อัฐกระดาษแทนอัฐดีบุกไปกว่าโรงกสาปน์สิทธิการจะได้ทำอัฐทองแดงเปลี่ยนอัฐกระดาษ ลงวันจันทร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปฐมาษาฒ จ.ศ. 1236
 2. ข่าวว่าด้วยจัดการพระคลังทั้งปวง วันจันทร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 3. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันพุธ แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236
 4. ประกาศออกหนังสือพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
 5. ประกาศว่าด้วยตั้งเคาน์ซิลแลพระราชบัญญัติ ลงวันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1236
 6. ประกาศเจ้าภาษีนายอากร
 7. ประกาศซึ่งจะเดินสวนณปีจอ ฉศก นี้ ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปฐมาษาฒ จ.ศ. 1236
 8. พระราชบัญญัติสำหรับตระลาการศาลรับสั่ง ลงวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 9. ประกาศ เรื่อง ผู้ร้าย ลงวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 10. พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 11. พระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิล คือ ที่ปฤกษาในพระองค์ ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 12. ประกาศสวนวังสราญรมย์ ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236
 13. ประกาศ เรื่อง ปืนแคตริงกัน ลงวันเสาร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 14. พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย ลงวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1236
 15. ประกาศเด็กห้ามมิให้เล่นการพนันต่าง ๆ ลงวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 16. ประกาศว่าด้วยให้ยื่นบาญชีเบี้ยหวัด ลงวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 17. ประกาศว่าด้วยผู้ซึ่งจะทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ ลงวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 18. ประกาศว่าด้วยประกาศต่าง ๆ ที่จะลงในราชกิจจานุเบกษาทีเดียว ลงวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 19. ประกาศลูกทาษ ลงวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236
 20. ประกาศกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 21. ประกาศว่าด้วย ฯพณฯ หัวเจ้าท่านที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน ลงวันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 22. ประกาศว่าด้วยถอดยศพระยาอาหารบริรักษออกจากที่ปรีวีเคาน์ซิล ลงวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 23. ประกาศเพิ่มเติมห้ามมิให้เด็กเล่นการพนันต่าง ๆ ลงวันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 24. ประกาศเจ้าพนักงานซึ่งประจำซองทอดทุ่นล้อมวง ลงวันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1236
 25. พระราชบัญญัติสำหรับผู้รักษาเมืองซึ่งจะทำสัญญากับชาวต่างประเทศ ลงวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1236
 26. พระราชบัญญัติสำหรับข้าหลวงชำระความหัวเมือง ลงวันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1236
 27. ประกาศซึ่งจะงดเดินสวนในปีจอ ฉศก นี้ไว้ก่อน ลงวันอาทิตย์ แรม 12 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1236
 28. พระราชบัญญัติสำหรับผู้รักษาเมืองกรมการแลเสนากำนันอำเภอซึ่งจะออกเดินประเมินนา ลงวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1236
 29. ประกาศ เรื่อง เครื่องรางเม็ตดี ลงวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1236
 30. พระราชกำหนด ลงวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1236
 31. ประกาศว่าด้วยผู้จะถวายฎีกาให้ร้องคำนับต่อท่านอธิบดีในศาลนั้น ๆ ก่อน ลงวันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1236
 32. ประกาศไม้ขอนสักแลไม้กระยาเลย ลงวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1236
 33. ประกาศ เรื่อง สุริยุปราคา อย่าให้ราษฎรตื่นเต้นวุ่นวายไป
 34. รายชื่อบ่อนเบี้ยขึ้นพระคลังสินค้า 20 ตำบล ลงวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1236
 35. จำนวนสมพักษรขึ้นพระคลังมหาสมบัติ ลงวันจันทร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1236
 36. กิจการพระคลังมหาสมบัติ เดือน 7 จ.ศ. 1236
 37. ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน
 38. ประกาศว่าด้วยอัฐกระดาษ ลงวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 39. การประชุมว่าด้วยเรื่องทาษแลกระเษียรอายุ วันพุธ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 บูรพาษาฒ จ.ศ. 1236
 40. กฎหมายสำหรับทหารที่เปนพนักงานดับเพลิง ลงวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 จ.ศ. 1236