ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52/อธิบายประกอบ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บุคคล[แก้ไข]

สถานที่[แก้ไข]

วัน[แก้ไข]

 • วันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2411[7]
 • วันจันทร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2411[8]
 • วันดีฉันเกิด — ได้แก่ วันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 4 คือ วันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ฉศก จ.ศ. 1166 ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347[9]
 • วันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน โทศก จ.ศ. 1212 — ตรงกับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394[10]
 • วันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2411[11]
 • วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2411[12]
 • วันพุธ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2411[13]
 • วันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2411[14]
 • วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411[15]
 • วันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2411[11]
 • วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2411
 • วันศุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2411[7]
 • วันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411[16]
 • วันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. 1230 — ตรงกับวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2411[12]

เวลา[แก้ไข]

 • 4 ทุ่ม ทุติยบาท — ได้แก่ 22:12 นาฬิกา ตามระบบ 24 ชั่วโมง
 • 5 โมงเช้า — ได้แก่ 11 นาฬิกา ตามระบบ 24 ชั่วโมง
 • 7 ทุ่มเศษ — ได้แก่ 1 นาฬิกาเศษ ตามระบบ 24 ชั่วโมง
 • 9 นาฬิกา — ได้แก่ 21 นาฬิกา ตามระบบ 24 ชั่วโมง
 • ยามหนึ่ง — ได้แก่ 18–21 นาฬิกา ตามระบบ 24 ชั่วโมง, ในกรณีที่หมายถึงเวลาสวรรคต ได้แก่ 21 นาฬิกา ตามระบบ 24 ชั่วโมง[17]

อื่น ๆ[แก้ไข]

 • พระแสงมีจารึก — ได้แก่ พระแสงที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศส ถวายใน พ.ศ. 2410 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4[18] ว่า เป็นพระแสงกระบี่องค์หนึ่ง ถวายรัชกาลที่ 4 กับพระแสงกระเบาองค์หนึ่ง ถวายพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของรัชกาลที่ 4 คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ มีการถวายในวันจันทร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ นพศก จ.ศ. 1229 ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่า นอกจากนี้ ปรามินทร์ เครือทอง[6] ว่า พระแสงองค์ใหญ่มีจารึกว่า "ของเอมปเรอฝรั่งเศสถวายพระเจ้าแผ่นดินสยาม" และองค์เล็กมีจารึกว่า "ของยุพราชกุมารฝรั่งเศสถวายพระยุพราชกุมารสยาม"
 • เรือพระที่นั่งอัครราชวรเดช

เชิงอรรถ[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

 1. ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 41)
 2. 2.0 2.1 ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 40)
 3. ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 42)
 4. ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 43–44)
 5. 5.0 5.1 ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 44)
 6. 6.0 6.1 ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 43)
 7. 7.0 7.1 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 316)
 8. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 320)
 9. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. (5))
 10. ราชบัณฑิตยสภา (2542, น. 262)
 11. 11.0 11.1 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 318)
 12. 12.0 12.1 ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 323)
 13. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 320)
 14. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 324)
 15. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 327)
 16. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 314)
 17. ปรามินทร์ เครือทอง (2547, น. 45)
 18. ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา (2548, น. 239)

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. (2548). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. ISBN 9749528115.
 • ปรามินทร์ เครือทอง (บรรณาธิการ). (2547). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 สวรรคต วันสุดท้ายของกษัตริย์นักปราชญ์. กรุงเทพฯ: มติชน. ISBN 9743232036.
 • ราชบัณฑิตยสภา. (2542). "จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 4. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192194.