ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 64/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ อายุ ๒๖ ปี

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ อายุ ๓๗ ปี

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ อายุ ๔๔ ปี

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ อายุ ๔๘ ปี

ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ อายุ ๕๐ ปี

ประวัติสังเขปคุณหญิงปฏิภาณพิเศษ

คุณหญิงปฏิภาณพิเศษ (ลมุน อมาตยกุล) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๓ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๒๘ เป็นบุตรีหลวงฤทธิ์อัคเณย์ (เอม เอมทัศ) และทัศ เอมทัศ เป็นมารดา บ้านเดิมอยู่ปากคลองดาวคนอง ครั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้มาอยู่กินกับพระยาปฏิภาณพิเศษที่บ้านตำบลไปรษณีย์ หน้าวัดราชบุรณะ จังหวัดพระนคร เกิดบุตรธิดาด้วยกัน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๔ คน ยังคงมีชีวิตอยูทั้ง ๑๑ คน คือ

 1. นายเอก อมาตยกุล
 2. นางทวี อมาตยกุล
 3. นายดาบ ตรี อมาตยกุล
 4. นายจัตวา อมาตยกุล
 5. นายเบญจะ อมาตยกุล
 6. นางฉัฏฐ์ อมาตยกุล
 7. นายสัปดาห์ อมาตยกุล
 8. นายอัฏฐ์ อมาตยกุล
 9. นายนพ อมาตยกุล
 10. นางสาวทัศรี อมาตยกุล
 11. นางสาวภาณี อมาตยกุล

คุณหญิงปฏิภาณพิเศษได้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ครั้นถึงวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เวลา ๑ นาฬิกา ๕ นาฑี ได้ถึงแก่กรรมณที่บ้านตำบลไปรษณีย์ หน้าวัดราชบุรณะ จังหวัดพระนคร คำณวนอายุได้ ๕๐ ปีกับ ๗ เดือน

พระยาปฏิภาณพิเศษ
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙