ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2330–2394)
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2367 จนถึงสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชนิพนธ์[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. ข่าวตอนต้นรัชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ, โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (2475)
 2. "จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต", โดย ราชบัณฑิตยสภา, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 (2472)
 3. จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์ (2469) (ต้นฉบับ)
 4. "ทางไมตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 3", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 (2479) (เริ่มดัชนี)
 5. "ทำนาท้องสนามหลวง", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 6. "ทำนายพระสุบินนิมิตรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว", ใน จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร (2464)
 7. "เทศนาพระราชประวัติรัชกาลที่ 3", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์, ใน พระราชพงษาวดาร เล่ม 3 (2444) (ต้นฉบับ)
 8. "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า", ใน อภินิหารบรรพบุรุษ (2473) (เริ่มดัชนี)
 9. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (2477) (ต้นฉบับ)


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก