ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2330–2394)
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2367 จนถึงสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชนิพนธ์[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

พระราชประวัติและรัชสมัย[แก้ไข]

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[แก้ไข]

สงคราม[แก้ไข]

สถานที่[แก้ไข]

กวีนิพนธ์[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก