ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2279–2352)
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงเทพมหานคร (ตามประเพณีเรียก พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา) เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 จนสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

งาน[แก้ไข]

 1. นิราศท่าดินแดง (2464)

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. "จดหมายอย่างธรรมเนียมการพระราชพิธีในรัชกาลที่ 1", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 10 (2463) (ต้นฉบับ)
 2. "ทำนายพระสุบินนิมิตรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์", ใน จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร (2464)
 3. "เทศนาพระราชประวัติรัชกาลที่ 1", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์, ใน พระราชพงษาวดาร เล่ม 3 (2444) (ต้นฉบับ)
 4. "ปฐมวงษ์", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (2460)
 5. "แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์", ใน พระราชพงษาวดาร เล่ม 3 (2444) (ต้นฉบับ)
 6. "แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์", ใน พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา ภาค 3 (2455) (ต้นฉบับ)
 7. "แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก", ใน พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา เล่ม 2 ตอน 2 (2495) (ต้นฉบับ)
 8. พงศาวดาร เรื่อง ไทยรบพะม่า ครั้งกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2475) (ต้นฉบับ)
 9. พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2463) (ต้นฉบับ)
 10. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 11. "พระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8 (2463) (ต้นฉบับ)
 12. "พระราชพิธีอาพาธพินาศ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8 (2463) (ต้นฉบับ)
 13. "ลักษณการพระราชพิธีโสกันต์ในรัชกาลที่ 1", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 12 (2464) (ต้นฉบับ)
 14. "หมายรับสั่งรัชกาลที่ 1 เรื่อง พิธีโสกันต์", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 17 (2468) (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก