ข้ามไปเนื้อหา

พงศาวดารเขมรอย่างย่อ

จาก วิกิซอร์ซ
พงศาวดารเขมรอย่างย่อ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พงศาวดารเขมรอย่างย่อ". (2481). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (น. 95–103). พระนคร: โรงพิมพ์กรุงเทพบรรณาคาร. (สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี ณเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2481).

อ้างอิง

[แก้ไข]
  1. จรรยา มาณะวิท. (2549). "ความนำ". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษกา เล่ม 12 (น. 499). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 974-9528-47-6.