พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร ที่มา หมายเหตุ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ศานติ ภักดีคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๙) "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑๒ (น. ๔๗–๔๘). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9749528476. ตรวจสอบกับเอกสารตัวเขียน
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๙ วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). (๒๕๓๙). "พงศาวดารเขมร ฉบับนักองค์เอง เลขที่ ๔๕ ในหมวดพงศาวดาร". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (น. ๑๖๑–๑๗๒). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. ISBN 9747771977. ฉบับจำลองจากเอกสารตัวเขียน