สถานีย่อย:ประเทศกัมพูชา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธงของประเทศกัมพูชา}}}
ธงของประเทศกัมพูชา

กฎหมาย[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลกรุงกัมพูชา (พ.ศ. 2462) — (ต้นฉบับ)
 2. งานแปล:แถลงการณ์ร่วมไทย–กัมพูชา ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
 3. "ทำเนียบขุนนางกรุงกัมพูชา", ใน ทำเนียบนาม ภาคที่ 3 (พ.ศ. 2465) — (ต้นฉบับ)
 4. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)
 5. หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446)

การท่องเที่ยว[แก้ไข]

 1. นิราสนครวัด, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ประวัติศาสตร์[แก้ไข]

 1. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483), โดย กระทรวงมหาดไทย(ต้นฉบับ)
 2. "คำให้การ เรื่อง เมืองเชียงแตง (ของพระกำแหงพลศักดิ์)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 3. "คำให้การ เรื่อง เมืองเชียงแตง (ของพระยาเมืองฮาม)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 4. "คำให้การ เรื่อง เมืองเซลำเภา", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 70 (พ.ศ. 2484) — (ต้นฉบับ)
 5. "จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 ตอนที่ 2", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 (พ.ศ. 2481) — (ต้นฉบับ)
 6. "จดหมายรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรีคราวปราบเมืองพุทไธมาศและเขมรเมื่อ พ.ศ. 2314", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 66 (พ.ศ. 2480) — (ต้นฉบับ)
 7. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร (พ.ศ. 2505), โดย สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี(ต้นฉบับ)
 8. "บันทึกพงศาวดารเขมร", โดย ปรีดา ศรีชลาลัย, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (พ.ศ. 2481) — (ต้นฉบับ)
 9. พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398), โดย ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง), แปลโดย ขุนสุนทรโวหาร และคณะ
 10. "พงศาวดารเขมรอย่างย่อ", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (พ.ศ. 2481) — (ต้นฉบับ)
 11. "พงศาวดารเมืองพระตะบอง", โดย เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1 (พ.ศ. 2475)
 12. "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170", แปลโดย ขุนษาราบันจง, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71 (พ.ศ. 2481) — (ต้นฉบับ)
 13. พงษาวดารเมืองลแวก" (พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158), โดย หลวงพจนาพิจิตร, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4 (พ.ศ. 2458)
 14. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา (พ.ศ. 2460), โดย พระองค์นพรัตน์, แปลโดย หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์)(ต้นฉบับ)
 15. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์
 16. "เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56 (พ.ศ. 2475) — (ต้นฉบับ)

พิธีกรรม[แก้ไข]

 1. "พระราชกำหนดบุณย์ราชาภิเษก (สมเด็จพระมณีวงศ)", แปลโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21 (พ.ศ. 2472) — (ต้นฉบับ)
 2. "พิธีราชาภิเศกสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา", แปลโดย หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์), ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14 (พ.ศ. 2465) — (ต้นฉบับ)
 3. "ราชกำหนดกรุงกัมพูชา เรื่อง การพระศพสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรุงกัมพูชา", แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 20 (พ.ศ. 2471) — (ต้นฉบับ)

ภาษา[แก้ไข]

 1. ประชุมสุภาษิตเขมร (พ.ศ. 2467), แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ และ เยาว์ ลิมปินันทน์(ต้นฉบับ)