พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับงานที่มีชื่อทำนองเดียวกัน ดู พงศาวดารเมืองละแวก
พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 พจนาพิจิตร, หลวง (ผู้แปล). (2458). "พงษาวดารเมืองลแวก". ใน โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4 (น. 21–28). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [อำมาตย์เอก พระยาศรีสำรวจ (ชื่น ภัทรนาวิก) ม.ม, ท.ช, รัตน ว,ป,ร.4 พิมพ์แจกในงานศพพัน ภัทรนาวิก ผู้มารดา เมื่อปีเถาะ สัปตศก พ.ศ. 2458].

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

  • วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). (2539). "พงศาวดารเขมร ฉบับนักองค์เอง เลขที่ 45 ในหมวดพงศาวดาร". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (น. 161–172). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. ISBN 9747771977.
  • ศานติ ภักดีคำ (บรรณาธิการ). (2549) "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12 (น. 47–48). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9749528476.

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. ศานติ ภักดีคำ. (2549) "ความนำ". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 12 (น. 44). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9749528476.