พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก พงษาวดารเมืองลแวก)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร ที่มา หมายเหตุ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๙ ศานติ ภักดีคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๙) "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑๒ (น. ๔๗–๔๘). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9749528476. ตรวจสอบกับเอกสารตัวเขียน
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๙ วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). (๒๕๓๙). "พงศาวดารเขมร ฉบับนักองค์เอง เลขที่ ๔๕ ในหมวดพงศาวดาร". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (น. ๑๖๑–๑๗๒). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. ISBN 9747771977. ฉบับจำลองจากเอกสารตัวเขียน