พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก พงษาวดารเมืองลแวก)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร คำอธิบาย
ศานติ ภักดีคำ (บรรณาธิการ). (๒๕๔๙) "พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. ๑๑๕๘". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑๒ (น. ๔๗–๔๘). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9749528476. เป็นการนำฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๙ มาตรวจสอบกับฉบับตัวเขียน
วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). (๒๕๓๙). "พงศาวดารเขมร ฉบับนักองค์เอง เลขที่ ๔๕ ในหมวดพงศาวดาร". ใน วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ), ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ (น. ๑๖๑–๑๗๒). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. ISBN 9747771977. ฉบับจำลองจากฉบับตัวเขียน
"พงษาวดารเมืองลแวก". (๒๔๕๙). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๔ (น. ๒๑–๒๘). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.