พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2463). พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่าครั้งกรุงศรีอยุทธยา. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอรรคโยธิน โปรดให้พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาวาดรัชกาลที่ 5 ปีวอก พ.ศ. 2463). ดัชนี
2 ________. (2463). พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ โปรดให้พิมพ์คราวแรกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงปลื้มจิตร ปีวอก พ.ศ. 2463). ดัชนี