พระธรรมอิสยาห์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
< บุตรสิรา (ร)
< เพลงซาโลมอน (ป)
พระธรรมอิสยาห์ (พระคริสตธรรมคัมภีร์) เยเรมีย์ >
โดย: อิสยาห์ แปลโดย: King James Version (KJV) 1 - 13

พระธรรมอิสยาห์ หรือ คัมภีร์แห่งอิสยาห์ (Book of Isaias) หรือเรียกย่อว่า อิสยาห์ (Isaias) ใช้อักษรย่อว่า "อสย"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 29 (โรมันคาทอลิก) หรือ 23 (โปรเตสแตนต์) ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นลำดับแรก ในหมวดประกาศกใหญ่

พระธรรมอิสยาห์ มีทั้งหมด 66 บท อาจสรุปตามเนื้อหาออกเป็นช่วง

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม
ปัญจบรรพ ปฐมกาล · อพยพ · เลวีนิติ · กันดารวิถี · เฉลยพระธรรมบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ โยชูวา · ผู้วินิจฉัย · นางรูธ · 1 ซามูเอล · 2 ซามูเอล · 1 พงศ์กษัตริย์ · 2 พงศ์กษัตริย์ · 1 พงศาวดาร · 2 พงศาวดาร · เอสรา · เนหะมีย์ · โทบิต · ยูดิธ · เอสเธอร์ · 1 มัคคาบี · 2 มัคคาบี
บทเพลง โยบ · เพลงสดุดี · สุภาษิต · ปัญญาจารย์ · เพลงซาโลมอน · ปรีชาญาณ · บุตรสิรา
ประกาศกใหญ่ อิสยาห์ · เยเรมีย์ · เพลงคร่ำครวญ · บารุค · เอเสเคียล · ดาเนียล
ประกาศกน้อย โฮเชยา · โยเอล · อาโมส · โอบาดีย์ · โยนาห์ · มีคาห์ · นาฮูม · ฮาบากุก · เศฟันยาห์ · ฮักกัย · เศคาริยาห์ · มาลาคี
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาใหม่


แนะนำบทที่มีชื่อเสียง[แก้ไข]

บทที่   6 ทรงเรียกอิสยาห์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
บทที่ 24 - 26 อาณาจักรของพระเมสไซยาห์
บทที่ 36 - 39 กษัตริย์เฮเซคียาห์
บทที่ 40 - 47 ปลดปล่อยชาวยิวและฟื้นฟูชนอิสราเอลเป็นรัฐประชาชาติเดียวบนแผ่นดินพันธสัญญา *
บทที่ 42 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงแรก) การเลือกผู้รับใช้จากพระเจ้าเพื่อเป็นผู้นำความยุติธรรมสู่โลก
บทที่ 44 - 46 อิสราเอลเป็นชนชาติที่ได้รับเลือก และพระเยโฮวาห์จะทรงแสดงฤทธานุภาพเหนือพระเจ้าอื่น
บทที่ 49 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สอง) ความรับผิดชอบของผู้รับใช้ต่อการทรงเรียกเพื่อนำประชาชาติ
บทที่ 50 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สาม) ผู้รับใช้ต้องผ่านการถูกกล่าวร้ายและทำร้าย
บทที่ 52 การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
บทที่ 53 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สี่) ผู้รับใช้ (พระเยซูคริสต์) รับการการทรมาน และได้รับการยกขึ้น *
บทที่ 52 - 56 ความรุ่งเรืองของอิสราเอล ในอนาคต
บทที่ 65 - 66 การพิพากษาผู้สักการะรูปเคารพ และข่าวแห่งความหวังของผู้ชอบธรรม