พระธรรมอิสยาห์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมอิสยาห์ หรือ คัมภีร์แห่งอิสยาห์ (Book of Isaias) หรือเรียกย่อว่า อิสยาห์ (Isaias) ใช้อักษรย่อว่า "อสย"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 29 (โรมันคาทอลิก) หรือ 23 (โปรเตสแตนต์) ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นลำดับแรก ในหมวดประกาศกใหญ่

พระธรรมอิสยาห์ มีทั้งหมด 66 บท อาจสรุปตามเนื้อหาออกเป็นช่วง

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม
ปัญจบรรพ ปฐมกาล · อพยพ · เลวีนิติ · กันดารวิถี · เฉลยพระธรรมบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ โยชูวา · ผู้วินิจฉัย · นางรูธ · 1 ซามูเอล · 2 ซามูเอล · 1 พงศ์กษัตริย์ · 2 พงศ์กษัตริย์ · 1 พงศาวดาร · 2 พงศาวดาร · เอสรา · เนหะมีย์ · โทบิต · ยูดิธ · เอสเธอร์ · 1 มัคคาบี · 2 มัคคาบี
บทเพลง โยบ · เพลงสดุดี · สุภาษิต · ปัญญาจารย์ · เพลงซาโลมอน · ปรีชาญาณ · บุตรสิรา
ประกาศกใหญ่ อิสยาห์ · เยเรมีย์ · เพลงคร่ำครวญ · บารุค · เอเสเคียล · ดาเนียล
ประกาศกน้อย โฮเชยา · โยเอล · อาโมส · โอบาดีย์ · โยนาห์ · มีคาห์ · นาฮูม · ฮาบากุก · เศฟันยาห์ · ฮักกัย · เศคาริยาห์ · มาลาคี
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาใหม่


แนะนำบทที่มีชื่อเสียง[แก้ไข]

บทที่   6 ทรงเรียกอิสยาห์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
บทที่ 24 - 26 อาณาจักรของพระเมสไซยาห์
บทที่ 36 - 39 กษัตริย์เฮเซคียาห์
บทที่ 40 - 47 ปลดปล่อยชาวยิวและฟื้นฟูชนอิสราเอลเป็นรัฐประชาชาติเดียวบนแผ่นดินพันธสัญญา *
บทที่ 42 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงแรก) การเลือกผู้รับใช้จากพระเจ้าเพื่อเป็นผู้นำความยุติธรรมสู่โลก
บทที่ 44 - 46 อิสราเอลเป็นชนชาติที่ได้รับเลือก และพระเยโฮวาห์จะทรงแสดงฤทธานุภาพเหนือพระเจ้าอื่น
บทที่ 49 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สอง) ความรับผิดชอบของผู้รับใช้ต่อการทรงเรียกเพื่อนำประชาชาติ
บทที่ 50 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สาม) ผู้รับใช้ต้องผ่านการถูกกล่าวร้ายและทำร้าย
บทที่ 52 การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์
บทที่ 53 (เพลงของผู้รับใช้ โคลงที่สี่) ผู้รับใช้ (พระเยซูคริสต์) รับการการทรมาน และได้รับการยกขึ้น *
บทที่ 52 - 56 ความรุ่งเรืองของอิสราเอล ในอนาคต
บทที่ 65 - 66 การพิพากษาผู้สักการะรูปเคารพ และข่าวแห่งความหวังของผู้ชอบธรรม