พระธรรมเพลงสดุดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมเพลงสดุดี หรือเรียกย่อว่า เพลงสดุดี (Psalms) ใช้อักษรย่อว่า "สดด"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 23 (โรมันคาทอลิก) หรือ 19 (โปรเตสแตนต์) ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นลำดับที่ 12 ในหมวดบทเพลง

พระธรรมเพลงสดุดี มีทั้งหมด 150 บท รวบรวมขึ้นจากเอกสารหลายเล่ม อาจสรุปตามเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด

บทที่ 1 - 41   ว่าด้วย มนุษย์
บทที่ 42 - 72 ว่าด้วย ชนชาติอิสราเอล
บทที่ 73 - 89 ว่าด้วย สถานบริสุทธิ์
บทที่ 90 - 106 ว่าด้วย แนวปฏิบัติของอิสราเอล
บทที่ 107 - 150 ว่าด้วย พระวจนะของพระเจ้า

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]


พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม
ปัญจบรรพ ปฐมกาล · อพยพ · เลวีนิติ · กันดารวิถี · เฉลยพระธรรมบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ โยชูวา · ผู้วินิจฉัย · นางรูธ · 1 ซามูเอล · 2 ซามูเอล · 1 พงศ์กษัตริย์ · 2 พงศ์กษัตริย์ · 1 พงศาวดาร · 2 พงศาวดาร · เอสรา · เนหะมีย์ · โทบิต · ยูดิธ · เอสเธอร์ · 1 มัคคาบี · 2 มัคคาบี
บทเพลง โยบ · เพลงสดุดี · สุภาษิต · ปัญญาจารย์ · เพลงซาโลมอน · ปรีชาญาณ · บุตรสิรา
ประกาศกใหญ่ อิสยาห์ · เยเรมีย์ · เพลงคร่ำครวญ · บารุค · เอเสเคียล · ดาเนียล
ประกาศกน้อย โฮเชยา · โยเอล · อาโมส · โอบาดีย์ · โยนาห์ · มีคาห์ · นาฮูม · ฮาบากุก · เศฟันยาห์ · ฮักกัย · เศคาริยาห์ · มาลาคี
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาใหม่