พระธรรมเลวีนิติ

จาก วิกิซอร์ซ
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·


พระธรรมเลวีนิติ หรือ หนังสือเลวีนิติ
แปลจาก อังกฤษ: Book of Leviticus ต้นฉบับคือ ฮีบรู: ויקרא ניקוד (Vayikra)
หรือเรียกย่อว่า เลวีนิติ (Leviticus) ใช้อักษรย่อว่า "ลนต"

เป็นคัมภีร์ลำดับที่ 3 ในพระธรรมโตราห์ และเป็นลำดับที่ 3 ในพระคริสตธรรม ภาคพันธสัญญาเดิม โดยเป็นลำดับที่ 3 ในหมวดปัญจบรรพ พระธรรมเลวีนิติ มีทั้งหมด 27 บท ล้วนเป็นพระบัญญัติสำหรับเป็น กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจำวันในยุคนั้น อาจสรุปตามเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ

 • บทที่   1 - 10   ว่าด้วย พิธีถวายเครื่องเผาบูชาพระเจ้า ที่ถวายโดยประชาชน และประกอบพิธีโดยนักบวชปุโรหิต
  • บทที่   1 -   5   ว่าด้วย ระเบียบพิธีในบริบทของ ประชาชนผู้ถวาย ในวาระต่างๆ
  • บทที่   6 -   7   ว่าด้วย ระเบียบพิธีในบริบทของ ปุโรหิตผู้ประกอบพิธีและแบ่งสรรส่วน
   (ว่า ส่วนใดเผาให้หมดถวายพระเจ้า ส่วนใดชักเป็นค่าธรรมเรียมแก่ปุโรหิต และส่วนใดคืนผู้ถวายรับพระพร)
  • บทที่   8 - 10   ตั้งแต่ อาโรนและเหล่าบุตรชายถวายตัวเป็นนักบวชปุโรหิตกลุ่มแรก, พิธีถวายเครื่องบูชาครั้งแรก จนถึง บุตรของอาโรน 2 คนทำผิดวิธีเป็นเหตุให้ตาย
   (ปุโรหิตหน้าแท่นบูชา ได้สิทธิพิเศษ แลกกับความรับผิดชอบ และอันตรายในหน้าที่่)
 • บทที่ 11 - 15   ว่าด้วย สุขอนามัยเรื่องความบริสุทธิ์ (สะอาด) ได้แก่
  • บทที่ 11       ว่าด้วย การเลือกกินสัตว์
  • บทที่ 12       ว่าด้วย การคลอดและสุหนัด
  • บทที่ 13 - 14   ว่าด้วย การป้องกันโรคติดต่อทางผิวหนัง
  • บทที่ 15       ว่าด้วย การป้องกันโรคติดต่อจากน้ำคัดหลั่งในบ้านเรือน เสื้อผ้าและร่างกาย
   (เพื่อเลี่ยงโรคราน้ำค้าง โรคหนองใน ฯลฯ)
 • บทที่ 16 - 20   ว่าด้วย ข้อปฏิบัติและข้อห้ามประจำวันสำหรับประชาชน ทั้งด้านศีลธรรม สุขลักษณะ และศรัทธา
  • บทที่ 16       ว่าด้วย วันล้างมลทิน ที่มหาปุโรหิตสามารถเข้าพื้นที่บริสุทธิ์หลังม่านอันเป็นพระที่นั่งบนหีบพันธสัญญา เพื่อถวายคู่วัวและคู่แพะเพื่อไถ่บาป
  • บทที่ 17       ว่าด้วย ข้อห้าม เชือดสัตว์นอกพลับพลา ดื่มเลือด และกินสัตว์ตาย
  • บทที่ 18       ว่าด้วย ข้อห้าม ดูกายเปลือยเปล่า เล่นชู้ และกามวิตถาร
  • บทที่ 19 - 20   ว่าด้วย ศีลธรรม และสุขอนามัย
 • บทที่ 21 - 27   ว่าด้วย ข้อปฏิบัติและข้อห้ามอื่นๆ
  • บทที่ 21 - 22   ว่าด้วย ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับนักบวชปุโรหิต
  • บทที่ 23 - 24   ว่าด้วย วันสะบาโต การถวายผลแรก เทศกาลสำคัญต่างๆ และธรรมเนียมปฏิบัติ
  • บทที่ 25       ช่วงต้น ว่าด้วย ปีสะบาโต ปีเฉลิมฉลอง และธรรมเนียมปฏิบัติ, ช่วงท้าย ว่าด้วย กฎหมายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และทาส รวมถึงการไถ่ถอน
  • บทที่ 26       ว่าด้วย ผลพระพรเมื่อยึดมั่นในพระบัญญัติ คือจะตั้งอาณาจักรรุ่งเรือง
   และบทลงโทษจากความบาป คือพระเจ้าทอดทิ้งให้อาณาจักรล่มสลายตกเป็นทาสเชลย แต่เมื่อได้บทเรียนพระเจ้าจะช่วยกอบกู้ภายหลัง
   (ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นพยากรณ์ที่จะเกิดในยุคต่อมา)
  • บทที่ 27       ว่าด้วย การประเมินราคาเพื่อถวาย ทั้งทรัพย์ สัตว์ และถวายตนรับใช้


บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม
ปัญจบรรพ ปฐมกาล · อพยพ · เลวีนิติ · กันดารวิถี · เฉลยพระธรรมบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ โยชูวา · ผู้วินิจฉัย · นางรูธ · 1 ซามูเอล · 2 ซามูเอล · 1 พงศ์กษัตริย์ · 2 พงศ์กษัตริย์ · 1 พงศาวดาร · 2 พงศาวดาร · เอสรา · เนหะมีย์ · โทบิต · ยูดิธ · เอสเธอร์ · 1 มัคคาบี · 2 มัคคาบี
บทเพลง โยบ · เพลงสดุดี · สุภาษิต · ปัญญาจารย์ · เพลงซาโลมอน · ปรีชาญาณ · บุตรสิรา
ประกาศกใหญ่ อิสยาห์ · เยเรมีย์ · เพลงคร่ำครวญ · บารุค · เอเสเคียล · ดาเนียล
ประกาศกน้อย โฮเชยา · โยเอล · อาโมส · โอบาดีย์ · โยนาห์ · มีคาห์ · นาฮูม · ฮาบากุก · เศฟันยาห์ · ฮักกัย · เศคาริยาห์ · มาลาคี
ดูเพิ่ม   พันธสัญญาใหม่