พระธรรมเลวีนิติ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

1[แก้ไข]

เครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยของพระเจ้า

1:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสส และตรัสกับท่านจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนว่า

1:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าคนใดในพวกเจ้านำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชาของพวกเจ้ามาจากฝูงสัตว์ คือจากฝูงวัวและจากฝูงแพะแกะ

1:3 ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาจากฝูงวัว ก็ให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา จงให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้วยความสมัครใจต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

1:4 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่พอพระทัยเพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา

1:5 และจงให้เขาฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงนำเลือดมา และเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา ซึ่งอยู่ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

1:6 และจงให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสีย และตัดเครื่องเผาบูชานั้นเป็นท่อน ๆ

1:7 และจงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ก่อไฟที่แท่นบูชา และจัดเรียงฟืนไว้บนไฟ

1:8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงให้วางท่อนเนื้อ หัว และไขมัน เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น

1:9 แต่จงให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและขาของสัตว์นั้นเสีย และจงให้ปุโรหิตเผาของทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1:10 และถ้าเครื่องบูชาของเขามาจากฝูงสัตว์ คือมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา จงให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา

1:11 และจงให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

1:12 และจงให้เขาตัดสัตว์นั้นออกเป็นท่อน ๆ ทั้งหัวและไขมันของสัตว์นั้น และจงให้ปุโรหิตวางเครื่องบูชาเหล่านี้เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น

1:13 แต่จงให้เขาล้างเครื่องในกับขานั้นด้วยน้ำ และจงให้ปุโรหิตเอาเครื่องบูชาทั้งหมดเหล่านี้ เผาบูชาด้วยกันบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1:14 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์มาจากฝูงนก ดังนั้นจงให้เขานำเครื่องบูชาของเขาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นมา

1:15 และจงให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบูชา และบิดหัวของมันออกเสีย จึงเผาบูชานกนั้นบนแท่นบูชา และจงให้เลือดนั้นไหลออกมาข้าง ๆ แท่นบูชา

1:16 และจงให้เขาดึงกระเพาะอาหารพร้อมด้วยลำไส้ออกและถอนขนนกนั้นออกเสีย และทิ้งลงริมแท่นบูชาด้านทิศตะวันออกในสถานที่ที่ทิ้งมูลเถ้า

1:17 และจงให้เขาฉีกตัวนกออกพร้อมด้วยปีก แต่จงอย่าให้ขาดจากกัน และปุโรหิตจะเผานกนั้นบนแท่นบูชาบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์”

2[แก้ไข]

เครื่องธัญญบูชา

2:1 “และเมื่อผู้ใดจะถวายเครื่องธัญญบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำแป้งละเอียดมาถวายเป็นเครื่องบูชา และจงให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานบนนั้น

2:2 และจงให้เขานำมาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือ กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดมา และปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นที่ระลึกบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

2:3 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจงเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:4 และถ้าเจ้านำเครื่องธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชา จงให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน

2:5 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาปิ้งในกระทะเหล็กแบน จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน

2:6 เจ้าจงแบ่งเครื่องธัญญบูชานั้นออกเป็นชิ้น ๆ และเทน้ำมันราด เป็นเครื่องธัญญบูชา

2:7 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาทอดในกระทะ จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน

2:8 และเจ้าจงนำเครื่องธัญญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้ว ปุโรหิตจงนำมายังแท่นบูชา

2:9 และปุโรหิตจะต้องนำส่วนที่ระลึกออกจากเครื่องธัญญบูชานั้น และจงเผาเสียบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

2:10 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะต้องเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:11 บรรดาเครื่องธัญญบูชาซึ่งพวกเจ้าจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ ด้วยว่าพวกเจ้าอย่าเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งใด ๆ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

2:12 สำหรับการถวายผลแรกนั้น พวกเจ้าจงนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่จงอย่าเผาของเหล่านั้นถวายบนแท่นบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย

2:13 และเจ้าจงปรุงบรรดาเครื่องธัญญบูชาของเจ้าด้วยเกลือ เจ้าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากเครื่องธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของเจ้า

2:14 และถ้าเจ้าถวายเครื่องธัญญบูชาเป็นผลแรกของเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ เครื่องธัญญบูชาอันเป็นผลแรกของเจ้านั้น เจ้าจงถวายรวงใหม่ ๆ ย่างไฟให้แห้ง เด็ดออกจากรวงแล้วบดให้ละเอียด

2:15 และเจ้าจงใส่น้ำมันบนนั้นและวางกำยานไว้บนนั้น เป็นเครื่องธัญญบูชา

2:16 และปุโรหิตจงเอาส่วนหนึ่งของเมล็ดที่บดละเอียดนั้น และส่วนหนึ่งของน้ำมัน กับกำยานทั้งหมด มาเผาถวายเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

3[แก้ไข]

เครื่องสันติบูชา

3:1 “และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชา ถ้าเขาถวายจากฝูงวัว ไม่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

3:2 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:3 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:5 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจงเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา พร้อมกับเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

3:6 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากฝูงแพะแกะ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตาม จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิ

3:7 ถ้าเขาถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาของเขา ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

3:8 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:9 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมัน และเนื้อสะโพกทั้งหมดที่ติดชิดกระดูกสันหลัง จงให้เขาเอาออกเสีย และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:10 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:11 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

3:12 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะ ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

3:13 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา

3:14 และจงให้เขาเอาของเหล่านี้ถวายเป็นเครื่องบูชาของเขา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

3:15 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

3:16 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย ไขมันทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์

3:17 จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ในท่ามกลางบรรดาที่อยู่อาศัยของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด”

4[แก้ไข]

เครื่องบูชาไถ่บาป

4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

4:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำบาปต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และจะละเมิดต่อพระบัญญัติเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด

4:3 ถ้าปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ได้กระทำบาปตามอย่างความบาปของประชากร สำหรับความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น ก็ให้เขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

4:4 และจงให้เขานำวัวตัวผู้นั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้เขาวางมือของตนบนหัววัวตัวนั้น และให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:5 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะต้องเอาเลือดวัวตัวผู้นั้น และนำเลือดนั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:6 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือด และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านแห่งสถานบริสุทธิ์เจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:7 และปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดวัวตัวผู้ทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:8 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน

4:9 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย

4:10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องเผาบูชา

4:11 และหนังของวัวตัวผู้พร้อมกับเนื้อวัวทั้งหมด หัว ขา เครื่องในและมูลของมัน

4:12 คือวัวตัวผู้ทั้งตัวนั้น จงให้เขาเอาออกไปเสียข้างนอกค่ายถึงสถานที่ที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้า และให้เผามันเสียบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ไหนก็จงให้เผามันเสียที่นั่น

4:13 และถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำบาปเพราะความไม่รู้ และความบาปนั้นถูกซ่อนไว้จากสายตาของที่ประชุม และพวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:14 เมื่อความบาปที่พวกเขาได้กระทำนั้นเป็นที่ล่วงรู้แล้ว ก็จงให้ชุมนุมชนถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวสำหรับความบาปนั้น และให้นำวัวนั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:15 และจงให้พวกผู้อาวุโสของชุมนุมชนวางมือของตนบนหัวของวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:16 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะนำเลือดของวัวตัวผู้นั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:17 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือดเล็กน้อย และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

4:18 และเขาจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชา ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

4:19 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้นั้น และเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา

4:20 และเขาจงกระทำอย่างนี้แก่วัวตัวผู้นี้ คือเขาได้กระทำแก่วัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ให้เขากระทำแก่วัวตัวผู้นี้อย่างนั้น และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา และเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัย

4:21 และจงให้เขาเอาวัวตัวผู้นั้นออกไปเสียข้างนอกค่าย และเผาวัวนั้นเสียอย่างกับที่เขาเผาวัวตัวแรกนั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของชุมนุมชน

4:22 เมื่อผู้ครอบครองกระทำความบาป และได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาประการหนึ่งประการใดเพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:23 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว เขาจะต้องนำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิ

4:24 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวแพะตัวนั้น และให้ฆ่าแพะตัวนั้นเสียในสถานที่ที่เขาฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

4:25 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องเผาบูชา

4:26 และเขาจงเผาไขมันทั้งหมดของแพะตัวนั้นเสียบนแท่นบูชา เช่นเดียวกับไขมันที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา สำหรับความผิดบาปของเขา และเขาจะได้รับการอภัย

4:27 และถ้าประชากรทั่วไปคนหนึ่งคนใดกระทำความบาปเพราะความไม่รู้ คือเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด

4:28 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว ก็จงให้เขานำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวเมียหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิ สำหรับความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น

4:29 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นในสถานที่ที่ถวายเครื่องเผาบูชา

4:30 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแพะนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชานั้น

4:31 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากแพะตัวนั้น อย่างที่เอาไขมันออกเสียจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับการอภัย

4:32 และถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เขาจะต้องนำลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมา

4:33 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าลูกแกะตัวนั้นเสียเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา

4:34 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชา

4:35 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากลูกแกะนั้น อย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา เหมือนเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น และเขาจะได้รับการอภัย”

5[แก้ไข]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิด

5:1 “และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และได้ยินเสียงการสาบานตัวและเป็นพยาน ไม่ว่าเขาได้เห็นหรือรู้เรื่องก็ตาม ถ้าเขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา

5:2 หรือถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เขาจะเป็นมลทินด้วย และมีความผิด

5:3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน สิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิ่งที่กระทำให้คนนั้นเป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิด

5:4 หรือถ้าผู้ใดกล่าวคำสาบานด้วยริมฝีปากว่าจะกระทำการร้ายหรือจะกระทำการดี คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คนกล่าวด้วยคำสาบาน และแม้ว่าเขาเผลอตัวไป เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิดในสิ่งนั้น

5:5 และต่อมาเมื่อเขามีความผิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กล่าวมานี้ จงให้เขาสารภาพว่าเขากระทำความบาปในสิ่งนั้น

5:6 และจงให้เขานำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น เป็นสัตว์ตัวเมียหนึ่งตัวจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา เรื่องความผิดบาปของเขา

5:7 และถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะได้ จงให้เขานำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ไถ่การละเมิดของเขาดังนี้ นกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา

5:8 และจงให้เขานำนกทั้งสองนั้นมายังปุโรหิต ผู้ซึ่งจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปก่อน และให้บิดหัวนกนั้นหลุดจากคอ แต่จงอย่าให้ขาดจากกัน

5:9 และเขาจะเอาเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นบูชาเสีย ส่วนเลือดที่เหลืออยู่นั้นจงบีบให้ไหลออกที่ฐานแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:10 และเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเรื่องความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำ และเขาจะได้รับการอภัย

5:11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา จงให้คนที่ทำความบาปนั้นนำเครื่องบูชาของเขามาดังนี้ คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป อย่าให้เขาใส่น้ำมันในแป้งนั้น หรืออย่าให้เขาใส่กำยานในแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:12 แล้วจงให้เขานำแป้งมาให้ปุโรหิต และปุโรหิตจะเอาแป้งหนึ่งกำมือเป็นส่วนที่ระลึก และเผาแป้งนั้นเสียบนแท่นบูชาเหมือนอย่างเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป

5:13 และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเพราะความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเขาจะได้รับการอภัย และส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชา”

5:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

5:15 “ถ้าผู้ใดทำการละเมิดและทำความบาปเพราะความไม่รู้ในเรื่องของบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์ ดังนั้นจงให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด

5:16 และจงให้เขาชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ขาดไป และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาสิ่งที่ขาดไปนั้น นำมามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รับการอภัย

5:17 และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และกระทำสิ่งใด ๆ ที่ห้ามกระทำในพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ถึงแม้ว่าเขากระทำเพราะความไม่รู้ เขาก็ยังมีความผิดอยู่ และจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา

5:18 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาตามความผิดบาปซึ่งเขาได้กระทำเพราะความไม่รู้ และเขาจะได้รับการอภัย

5:19 เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แน่ทีเดียวเขาได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว”

อ้างอิง[แก้ไข]

  • พระคริสตธรรม ฉบับ King James Version

ดูเพิ่ม[แก้ไข]