พระธรรมเลวีนิติ/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·

1[แก้ไข]

เครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยของพระเจ้า
 • 1:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสส และตรัสกับท่านจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนว่า
 • 1:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าคนใดในพวกเจ้านำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชาของพวกเจ้ามาจากฝูงสัตว์ คือจากฝูงวัวและจากฝูงแพะแกะ
 • 1:3 ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาจากฝูงวัว ก็ให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา จงให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้วยความสมัครใจต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 1:4 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่พอพระทัยเพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา
 • 1:5 และจงให้เขาฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงนำเลือดมา และเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา ซึ่งอยู่ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 1:6 และจงให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสีย และตัดเครื่องเผาบูชานั้นเป็นท่อน ๆ
 • 1:7 และจงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ก่อไฟที่แท่นบูชา และจัดเรียงฟืนไว้บนไฟ
 • 1:8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงให้วางท่อนเนื้อ หัว และไขมัน เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น
 • 1:9 แต่จงให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและขาของสัตว์นั้นเสีย และจงให้ปุโรหิตเผาของทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 1:10 และถ้าเครื่องบูชาของเขามาจากฝูงสัตว์ คือมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา จงให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา
 • 1:11 และจงให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 1:12 และจงให้เขาตัดสัตว์นั้นออกเป็นท่อน ๆ ทั้งหัวและไขมันของสัตว์นั้น และจงให้ปุโรหิตวางเครื่องบูชาเหล่านี้เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น
 • 1:13 แต่จงให้เขาล้างเครื่องในกับขานั้นด้วยน้ำ และจงให้ปุโรหิตเอาเครื่องบูชาทั้งหมดเหล่านี้ เผาบูชาด้วยกันบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 1:14 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์มาจากฝูงนก ดังนั้นจงให้เขานำเครื่องบูชาของเขาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นมา
 • 1:15 และจงให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบูชา และบิดหัวของมันออกเสีย จึงเผาบูชานกนั้นบนแท่นบูชา และจงให้เลือดนั้นไหลออกมาข้าง ๆ แท่นบูชา
 • 1:16 และจงให้เขาดึงกระเพาะอาหารพร้อมด้วยลำไส้ออกและถอนขนนกนั้นออกเสีย และทิ้งลงริมแท่นบูชาด้านทิศตะวันออกในสถานที่ที่ทิ้งมูลเถ้า
 • 1:17 และจงให้เขาฉีกตัวนกออกพร้อมด้วยปีก แต่จงอย่าให้ขาดจากกัน และปุโรหิตจะเผานกนั้นบนแท่นบูชาบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์”

2[แก้ไข]

เครื่องธัญญบูชา
 • 2:1 “และเมื่อผู้ใดจะถวายเครื่องธัญญบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำแป้งละเอียดมาถวายเป็นเครื่องบูชา และจงให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานบนนั้น
 • 2:2 และจงให้เขานำมาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือ กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดมา และปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นที่ระลึกบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 2:3 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจงเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 2:4 และถ้าเจ้านำเครื่องธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชา จงให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน
 • 2:5 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาปิ้งในกระทะเหล็กแบน จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน
 • 2:6 เจ้าจงแบ่งเครื่องธัญญบูชานั้นออกเป็นชิ้น ๆ และเทน้ำมันราด เป็นเครื่องธัญญบูชา
 • 2:7 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาทอดในกระทะ จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน
 • 2:8 และเจ้าจงนำเครื่องธัญญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้ว ปุโรหิตจงนำมายังแท่นบูชา
 • 2:9 และปุโรหิตจะต้องนำส่วนที่ระลึกออกจากเครื่องธัญญบูชานั้น และจงเผาเสียบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 2:10 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะต้องเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 2:11 บรรดาเครื่องธัญญบูชาซึ่งพวกเจ้าจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ ด้วยว่าพวกเจ้าอย่าเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งใด ๆ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 2:12 สำหรับการถวายผลแรกนั้น พวกเจ้าจงนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่จงอย่าเผาของเหล่านั้นถวายบนแท่นบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย
 • 2:13 และเจ้าจงปรุงบรรดาเครื่องธัญญบูชาของเจ้าด้วยเกลือ เจ้าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากเครื่องธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของเจ้า
 • 2:14 และถ้าเจ้าถวายเครื่องธัญญบูชาเป็นผลแรกของเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ เครื่องธัญญบูชาอันเป็นผลแรกของเจ้านั้น เจ้าจงถวายรวงใหม่ ๆ ย่างไฟให้แห้ง เด็ดออกจากรวงแล้วบดให้ละเอียด
 • 2:15 และเจ้าจงใส่น้ำมันบนนั้นและวางกำยานไว้บนนั้น เป็นเครื่องธัญญบูชา
 • 2:16 และปุโรหิตจงเอาส่วนหนึ่งของเมล็ดที่บดละเอียดนั้น และส่วนหนึ่งของน้ำมัน กับกำยานทั้งหมด มาเผาถวายเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

3[แก้ไข]

เครื่องสันติบูชา
 • 3:1 “และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชา ถ้าเขาถวายจากฝูงวัว ไม่ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 3:2 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 3:3 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
 • 3:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
 • 3:5 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจงเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา พร้อมกับเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 3:6 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ จากฝูงแพะแกะ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ตาม จงให้เขาถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิ
 • 3:7 ถ้าเขาถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาของเขา ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 3:8 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของเครื่องบูชาของเขา และฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 3:9 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องสันติบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมัน และเนื้อสะโพกทั้งหมดที่ติดชิดกระดูกสันหลัง จงให้เขาเอาออกเสีย และไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
 • 3:10 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
 • 3:11 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 3:12 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะ ดังนั้นจงให้เขานำมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 3:13 และจงให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนจะต้องเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 3:14 และจงให้เขาเอาของเหล่านี้ถวายเป็นเครื่องบูชาของเขา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
 • 3:15 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
 • 3:16 และปุโรหิตจะต้องเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นมังสาหารจากเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย ไขมันทั้งหมดเป็นของพระเยโฮวาห์
 • 3:17 จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ในท่ามกลางบรรดาที่อยู่อาศัยของพวกเจ้านั้น พวกเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด”

4[แก้ไข]

เครื่องบูชาไถ่บาป
 • 4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 4:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำบาปต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์เพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และจะละเมิดต่อพระบัญญัติเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด
 • 4:3 ถ้าปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ได้กระทำบาปตามอย่างความบาปของประชากร สำหรับความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น ก็ให้เขานำวัวหนุ่มหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิมาถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 4:4 และจงให้เขานำวัวตัวผู้นั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงให้เขาวางมือของตนบนหัววัวตัวนั้น และให้ฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 4:5 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะต้องเอาเลือดวัวตัวผู้นั้น และนำเลือดนั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 4:6 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือด และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านแห่งสถานบริสุทธิ์เจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 4:7 และปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดวัวตัวผู้ทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 4:8 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น คือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันทั้งหมดที่ติดอยู่กับเครื่องใน
 • 4:9 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
 • 4:10 ให้เอาออกเช่นเดียวกับเอาออกจากวัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเครื่องเผาบูชา
 • 4:11 และหนังของวัวตัวผู้พร้อมกับเนื้อวัวทั้งหมด หัว ขา เครื่องในและมูลของมัน
 • 4:12 คือวัวตัวผู้ทั้งตัวนั้น จงให้เขาเอาออกไปเสียข้างนอกค่ายถึงสถานที่ที่สะอาดที่ทิ้งมูลเถ้า และให้เผามันเสียบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ ที่ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ไหนก็จงให้เผามันเสียที่นั่น
 • 4:13 และถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำบาปเพราะความไม่รู้ และความบาปนั้นถูกซ่อนไว้จากสายตาของที่ประชุม และพวกเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
 • 4:14 เมื่อความบาปที่พวกเขาได้กระทำนั้นเป็นที่ล่วงรู้แล้ว ก็จงให้ชุมนุมชนถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวสำหรับความบาปนั้น และให้นำวัวนั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 4:15 และจงให้พวกผู้อาวุโสของชุมนุมชนวางมือของตนบนหัวของวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงฆ่าวัวตัวนั้นเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 4:16 และปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้จะนำเลือดของวัวตัวผู้นั้นมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 4:17 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มลงในเลือดเล็กน้อย และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
 • 4:18 และเขาจะเอาเลือดเล็กน้อยเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชา ซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานแท่นเครื่องเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 4:19 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากวัวตัวผู้นั้น และเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา
 • 4:20 และเขาจงกระทำอย่างนี้แก่วัวตัวผู้นี้ คือเขาได้กระทำแก่วัวตัวผู้ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ให้เขากระทำแก่วัวตัวผู้นี้อย่างนั้น และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา และเขาทั้งหลายจะได้รับการอภัย
 • 4:21 และจงให้เขาเอาวัวตัวผู้นั้นออกไปเสียข้างนอกค่าย และเผาวัวนั้นเสียอย่างกับที่เขาเผาวัวตัวแรกนั้น เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของชุมนุมชน
 • 4:22 เมื่อผู้ครอบครองกระทำความบาป และได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาประการหนึ่งประการใดเพราะความไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
 • 4:23 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว เขาจะต้องนำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิ
 • 4:24 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวแพะตัวนั้น และให้ฆ่าแพะตัวนั้นเสียในสถานที่ที่เขาฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 4:25 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นเครื่องเผาบูชา
 • 4:26 และเขาจงเผาไขมันทั้งหมดของแพะตัวนั้นเสียบนแท่นบูชา เช่นเดียวกับไขมันที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา สำหรับความผิดบาปของเขา และเขาจะได้รับการอภัย
 • 4:27 และถ้าประชากรทั่วไปคนหนึ่งคนใดกระทำความบาปเพราะความไม่รู้ คือเขาได้ละเมิดต่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ประการหนึ่งประการใด เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่ควรกระทำ และมีความผิด
 • 4:28 หรือถ้าความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น ล่วงรู้แก่เขาแล้ว ก็จงให้เขานำเครื่องบูชาของเขามา คือลูกแพะตัวเมียหนึ่งตัวซึ่งปราศจากตำหนิ สำหรับความบาปของเขา ซึ่งเขาได้กระทำนั้น
 • 4:29 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นในสถานที่ที่ถวายเครื่องเผาบูชา
 • 4:30 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแพะนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชานั้น
 • 4:31 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากแพะตัวนั้น อย่างที่เอาไขมันออกเสียจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันนั้นเสียบนแท่นบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับการอภัย
 • 4:32 และถ้าเขานำลูกแกะมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เขาจะต้องนำลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมา
 • 4:33 และจงให้เขาวางมือของตนบนหัวของเครื่องบูชาไถ่บาป และฆ่าลูกแกะตัวนั้นเสียเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา
 • 4:34 และปุโรหิตจะต้องเอานิ้วของตนจุ่มเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น และจะเอาเลือดนั้นเจิมที่เชิงงอนของแท่นเครื่องเผาบูชา และจงเทเลือดทั้งหมดนั้นลงที่ฐานของแท่นบูชา
 • 4:35 และเขาจะต้องเอาไขมันทั้งหมดออกเสียจากลูกแกะนั้น อย่างที่เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครื่องสันติบูชา และปุโรหิตจงเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา เหมือนเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น และเขาจะได้รับการอภัย”

5[แก้ไข]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 5:1 “และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และได้ยินเสียงการสาบานตัวและเป็นพยาน ไม่ว่าเขาได้เห็นหรือรู้เรื่องก็ตาม ถ้าเขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
 • 5:2 หรือถ้าผู้ใดแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่เป็นมลทิน หรือซากสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เขาจะเป็นมลทินด้วย และมีความผิด
 • 5:3 หรือถ้าเขาแตะต้องมลทินของคน สิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิ่งที่กระทำให้คนนั้นเป็นมลทิน และแม้ว่าเขาไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิด
 • 5:4 หรือถ้าผู้ใดกล่าวคำสาบานด้วยริมฝีปากว่าจะกระทำการร้ายหรือจะกระทำการดี คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่คนกล่าวด้วยคำสาบาน และแม้ว่าเขาเผลอตัวไป เมื่อเขาล่วงรู้แล้ว ดังนั้นเขาจะมีความผิดในสิ่งนั้น
 • 5:5 และต่อมาเมื่อเขามีความผิดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กล่าวมานี้ จงให้เขาสารภาพว่าเขากระทำความบาปในสิ่งนั้น
 • 5:6 และจงให้เขานำเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำนั้น เป็นสัตว์ตัวเมียหนึ่งตัวจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขา เรื่องความผิดบาปของเขา
 • 5:7 และถ้าเขาไม่สามารถถวายลูกแกะได้ จงให้เขานำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ไถ่การละเมิดของเขาดังนี้ นกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา
 • 5:8 และจงให้เขานำนกทั้งสองนั้นมายังปุโรหิต ผู้ซึ่งจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปก่อน และให้บิดหัวนกนั้นหลุดจากคอ แต่จงอย่าให้ขาดจากกัน
 • 5:9 และเขาจะเอาเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นบูชาเสีย ส่วนเลือดที่เหลืออยู่นั้นจงบีบให้ไหลออกที่ฐานแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 5:10 และเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครื่องเผาบูชาตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเรื่องความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำ และเขาจะได้รับการอภัย
 • 5:11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวมา จงให้คนที่ทำความบาปนั้นนำเครื่องบูชาของเขามาดังนี้ คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เอามาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป อย่าให้เขาใส่น้ำมันในแป้งนั้น หรืออย่าให้เขาใส่กำยานในแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 5:12 แล้วจงให้เขานำแป้งมาให้ปุโรหิต และปุโรหิตจะเอาแป้งหนึ่งกำมือเป็นส่วนที่ระลึก และเผาแป้งนั้นเสียบนแท่นบูชาเหมือนอย่างเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
 • 5:13 และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาเพราะความผิดบาปของเขาซึ่งเขาได้กระทำในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเขาจะได้รับการอภัย และส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชา”
 • 5:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 5:15 “ถ้าผู้ใดทำการละเมิดและทำความบาปเพราะความไม่รู้ในเรื่องของบริสุทธิ์แห่งพระเยโฮวาห์ ดังนั้นจงให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเงินเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 5:16 และจงให้เขาชดใช้ของบริสุทธิ์ที่ขาดไป และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาสิ่งที่ขาดไปนั้น นำมามอบให้แก่ปุโรหิต และปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เขาด้วยแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รับการอภัย
 • 5:17 และถ้าผู้ใดกระทำความบาป และกระทำสิ่งใด ๆ ที่ห้ามกระทำในพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ถึงแม้ว่าเขากระทำเพราะความไม่รู้ เขาก็ยังมีความผิดอยู่ และจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา
 • 5:18 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาตามความผิดบาปซึ่งเขาได้กระทำเพราะความไม่รู้ และเขาจะได้รับการอภัย
 • 5:19 เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แน่ทีเดียวเขาได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว”

6[แก้ไข]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิดและการชดใช้
 • 6:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 6:2 “ถ้าผู้ใดทำบาปและทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และโกหกต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือในเรื่องมิตรภาพ หรือในสิ่งที่ใช้ความรุนแรงไปแย่งชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา
 • 6:3 หรือพบสิ่งที่หายไปแล้วและโกหกเกี่ยวกับสิ่งนั้น และสาบานตนเป็นความเท็จ ในข้อใด ๆ เหล่านี้ที่ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำก็เป็นความบาป
 • 6:4 ดังนั้นเพราะเขาได้กระทำบาปแล้วและมีความผิด จงให้เขาคืนของที่เขาได้มาโดยการชิงมานั้นเสีย หรือสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยการหลอกลวง หรือสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือสิ่งที่หายไปที่เขาได้พบนั้น
 • 6:5 หรือสิ่งสารพัดที่เขาได้สาบานเท็จไว้ เขาจะต้องคืนให้เต็มตามจำนวน และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าและมอบให้แก่เจ้าของของสิ่งเหล่านั้น ในวันที่ถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขา
 • 6:6 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 6:7 และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รับการอภัยในสิ่งสารพัดที่เขาได้กระทำซึ่งเป็นการละเมิดนั้น”
ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
 • 6:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 6:9 “จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา คือเป็นเครื่องเผาบูชา เพราะการเผาได้อยู่บนแท่นบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้า และจงให้ไฟบนแท่นบูชาลุกอยู่เรื่อยไป
 • 6:10 และจงให้ปุโรหิตสวมเครื่องยศผ้าป่านของตน และสวมกางเกงผ้าป่านที่ร่างกายของเขา และให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่เผาเครื่องบูชาแล้วซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้น และจงให้เขานำมูลเถ้านั้นไปไว้ข้างแท่นบูชา
 • 6:11 และจงให้เขาถอดเครื่องยศที่สวมอยู่ออก และสวมเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่ง และนำมูลเถ้านั้นออกไปข้างนอกค่ายยังสถานที่ที่สะอาด
 • 6:12 และให้รักษาไฟที่อยู่บนแท่นบูชาให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลย และจงให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าบนแท่นบูชา และให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่นบูชา และจงให้เขาเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชานั้น
 • 6:13 ต้องรักษาไฟให้ติดอยู่บนแท่นบูชาเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา
 • 6:14 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องธัญญบูชา จงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนถวายเครื่องธัญญบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่หน้าแท่นบูชา
 • 6:15 และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือมาจากเครื่องธัญญบูชา กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดซึ่งอยู่บนเครื่องธัญญบูชา และจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาเป็นที่ระลึก เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 6:16 และส่วนที่เหลืออยู่นั้นจงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขารับประทาน ให้รับประทานพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อในสถานที่บริสุทธิ์ จงให้เขาทั้งหลายรับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 6:17 อย่าใส่เชื้อในขนมปังนั้นแล้วอบ เราได้ให้ส่วนนี้เป็นส่วนของเครื่องบูชาด้วยไฟของเราสำหรับเขาทั้งหลาย เป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่บาป และเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 6:18 และจงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางลูกหลานของอาโรนรับประทานสิ่งเหล่านี้ จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลายเกี่ยวกับเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทุกคนที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์”
บรรดาเครื่องธัญญบูชาของปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด
 • 6:19 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 6:20 “นี่เป็นเครื่องบูชาของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ที่พวกเขาจะต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันที่เขารับการเจิม คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชาประจำ ให้ถวายตอนเช้าครึ่งหนึ่ง และตอนเย็นครึ่งหนึ่ง
 • 6:21 จงทำเครื่องธัญญบูชาคลุกเคล้าด้วยน้ำมันปิ้งในกระทะเหล็ก และเมื่อปิ้งแล้วเจ้าจงนำเข้ามา และทุกแผ่นของเครื่องธัญญบูชาที่ปิ้งแล้ว เจ้าจงถวายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
 • 6:22 และจงให้ปุโรหิตจากบุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้ถูกเจิมตั้งแทนเขาถวายสิ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แด่พระเยโฮวาห์ จงให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดเสีย
 • 6:23 ด้วยว่าบรรดาเครื่องธัญญบูชาสำหรับปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทานเครื่องธัญญบูชานั้น”
เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
 • 6:24 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 6:25 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป จงฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่ฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
 • 6:26 จงให้ปุโรหิตผู้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั้น ให้เขารับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ ในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 6:27 สิ่งใด ๆ ก็ตามที่จะแตะต้องเนื้อสัตว์นั้นก็จะบริสุทธิ์ และเมื่อประพรมแล้วมีเลือดของสัตว์นั้นติดบนเครื่องยศใด ๆ เจ้าจงซักเครื่องยศส่วนที่ติดเลือดนั้นในสถานที่บริสุทธิ์
 • 6:28 แต่จงทำลายภาชนะดินเผาที่ใช้ต้มเนื้อนั้นเสีย และถ้าต้มในภาชนะทองเหลืองก็จงขัดและล้างเสียด้วยน้ำ
 • 6:29 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด
 • 6:30 และเครื่องบูชาไถ่บาป ซึ่งได้นำเลือดเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปในสถานที่บริสุทธิ์นั้น อย่ารับประทานเลย เครื่องบูชาไถ่บาปนั้นต้องเผาไฟเสีย”

7[แก้ไข]

วิธีถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 7:1 “เช่นเดียวกันนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิด เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
 • 7:2 จงให้พวกเขาฆ่าเครื่องบูชาไถ่การละเมิดในสถานที่ที่พวกเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และเลือดแห่งเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นจงให้เขาประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 7:3 และจงให้เขาถวายไขมันทั้งหมดของเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นเสีย ทั้งเนื้อสะโพกกับไขมันที่หุ้มเครื่องใน
 • 7:4 และไตทั้งสองข้างซึ่งอยู่ตรงบั้นเอวนั้น กับไขมันที่ติดอยู่กับไต และพังผืดที่ติดอยู่เหนือตับนั้นพร้อมกับไตเหล่านั้น จงให้เขาเอาออกเสีย
 • 7:5 และจงให้ปุโรหิตเผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
 • 7:6 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ จงให้รับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด
 • 7:7 เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นอย่างไร เครื่องบูชาไถ่การละเมิดก็เป็นอย่างนั้น มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับเครื่องบูชาเหล่านั้น ปุโรหิตผู้ใช้เครื่องบูชาทำการลบมลทินบาปจะได้เครื่องบูชานั้น
 • 7:8 และปุโรหิตคนใดที่ถวายเครื่องเผาบูชาของผู้ใด ปุโรหิตคนนั้นก็จะได้หนังของเครื่องเผาบูชาที่ตนถวายสำหรับตัวเอง
 • 7:9 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่อบในเตาอบ และของทั้งหมดซึ่งเตรียมไว้ในกระทะและในกระทะเหล็กนั้น จงให้เป็นของปุโรหิตผู้ถวายของเหล่านั้น
 • 7:10 และเครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่คลุกเคล้าด้วยน้ำมันและที่ไม่คลุกเคล้าก็ตาม จะเป็นของบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เป็นของแต่ละคนทั่วกัน
วิธีถวายเครื่องสันติบูชา
 • 7:11 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องสันติบูชา ซึ่งเขาจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 7:12 ถ้าเขาถวายเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณ ดังนั้นจงให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน ขนมทอดทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน พร้อมกับเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณนั้น
 • 7:13 นอกจากขนมเหล่านั้นจงให้เขาถวายขนมปังใส่เชื้อมาเป็นเครื่องบูชาของเขา พร้อมด้วยเครื่องบูชาแห่งการขอบพระคุณแห่งเครื่องสันติบูชาของเขา
 • 7:14 และจงให้เขาถวายส่วนหนึ่งจากเครื่องบูชาทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ และส่วนนั้นจะเป็นของปุโรหิตผู้ประพรมเลือดแห่งเครื่องสันติบูชา
 • 7:15 และเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขาเพื่อการขอบพระคุณนั้น จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้น อย่าให้เขาเหลือไว้จนถึงรุ่งเช้าเลย
 • 7:16 แต่ถ้าเครื่องบูชาของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความเต็มใจ จะต้องรับประทานเสียในวันเดียวกันที่เขาถวายเครื่องบูชาของเขานั้น และในวันรุ่งขึ้นจะรับประทานส่วนที่เหลือนั้นก็ได้
 • 7:17 แต่ส่วนเนื้อของเครื่องบูชาที่เหลือถึงวันที่สาม จงเผาเสียด้วยไฟ
 • 7:18 และถ้าเอาเนื้อใด ๆ ที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาของเขามารับประทานในวันที่สาม ก็จะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย ทั้งผู้ที่ถวายเครื่องสันติบูชานั้นจะไม่เป็นที่โปรดปราน จะเป็นการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียน และผู้ใดที่รับประทานเนื้อนั้นจะต้องได้รับโทษความชั่วช้าของเขา
 • 7:19 และเนื้อที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ อย่ารับประทานเลย จงเผาเนื้อนั้นเสียด้วยไฟ และสำหรับเนื้อนอกจากนั้น ทุกคนที่สะอาดก็รับประทานเนื้อนั้นได้
 • 7:20 แต่ผู้ใดรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ โดยที่ตนยังมีมลทินติดตัวอยู่ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน
 • 7:21 ยิ่งกว่านั้น ผู้ใดที่จะแตะต้องสิ่งที่เป็นมลทินใด ๆ เช่นมลทินของคน หรือสัตว์ที่เป็นมลทินใด ๆ หรือสิ่งที่เป็นมลทินที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ และผู้นั้นรับประทานเนื้อที่ถวายเป็นเครื่องสันติบูชาซึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”
 • 7:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 7:23 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานไขมันใด ๆ ของวัวตัวผู้ ของแกะหรือของแพะ
 • 7:24 และไขมันของสัตว์ที่ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย จะนำไปใช้อย่างอื่นก็ได้ แต่เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเป็นอันขาด
 • 7:25 ด้วยว่าผู้ใดก็ตามรับประทานไขมันของสัตว์ซึ่งคนได้ถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รับประทานนั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน
 • 7:26 ยิ่งกว่านั้น เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดใด ๆ ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปีกหรือเลือดของสัตว์ใด ๆ ในที่อยู่อาศัยของพวกเจ้าเลย
 • 7:27 ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดใด ๆ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน”
ส่วนของพวกปุโรหิต
 • 7:28 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 7:29 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ผู้ใดที่ถวายเครื่องสันติบูชาของตนแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครื่องสันติบูชาของเขา
 • 7:30 จงให้เขานำเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์มาด้วยมือของตนเอง จงให้เขานำไขมันมาพร้อมกับเนื้อหน้าอกนั้น เพื่อเอาเนื้อหน้าอกนั้นโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 7:31 และจงให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา แต่เนื้อหน้าอกนั้นจะเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา
 • 7:32 และเนื้อโคนขาข้างขวา เจ้าทั้งหลายจงให้ปุโรหิตเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงจากเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า
 • 7:33 ในท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของอาโรน ผู้ที่ถวายเลือดแห่งเครื่องสันติบูชาและไขมัน จะได้รับเนื้อโคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา
 • 7:34 เพราะว่าเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น เราได้รับเอาจากชนชาติอิสราเอลจากเครื่องสันติบูชาของพวกเขา และได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้แก่อาโรนผู้เป็นปุโรหิตและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์จากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”
 • 7:35 นี่เป็นส่วนจากการเจิมอาโรนและการเจิมบุตรชายทั้งหลายของเขา จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ในวันที่ท่านมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ในตำแหน่งปุโรหิต
 • 7:36 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้มอบแก่เขาทั้งหลาย ในวันที่ท่านได้เจิมเขาทั้งหลายไว้เป็นปุโรหิต เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเขา
 • 7:37 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชา เครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องบูชาไถ่การละเมิด เครื่องบูชาถวายตัว และเครื่องสันติบูชา
 • 7:38 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสบนภูเขาซีนาย ในวันที่พระองค์ทรงบัญชาชนชาติอิสราเอลให้ถวายเครื่องบูชาของพวกเขาแด่พระเยโฮวาห์ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย

8[แก้ไข]

การถวายพวกปุโรหิต
 • 8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
 • 8:2 “จงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาพร้อมกับเขา ทั้งเครื่องยศ น้ำมันเจิม วัวหนุ่มที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป แกะตัวผู้สองตัว และตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ
 • 8:3 และเจ้าจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน”
 • 8:4 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และที่ประชุมก็มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
 • 8:5 และโมเสสพูดกับชุมนุมชนว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ”
 • 8:6 และโมเสสได้นำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามา และชำระพวกเขาด้วยน้ำ
การสวมเครื่องยศและการเจิมมหาปุโรหิต
 • 8:7 และท่านสวมเสื้อคลุมให้เขา และคาดผ้าคาดเอวให้เขา และสวมเสื้อคลุมยาวให้เขา และสวมเอโฟดให้เขา และคาดผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีตสำหรับเอโฟดให้เขา และผ้าคาดเอวนั้นผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
 • 8:8 และท่านสวมทับทรวงให้เขา และท่านใส่อูริมกับทูมมิมไว้ในทับทรวงนั้นด้วย
 • 8:9 และท่านสวมมาลาไว้บนศีรษะของเขา และท่านได้ผูกแผ่นทองคำอันเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ไว้ที่ด้านหน้าของมาลานั้นด้วย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
 • 8:10 และโมเสสนำน้ำมันเจิมมา และเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์
 • 8:11 และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และเจิมแท่นบูชากับบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชานั้น ทั้งอ่างและพานรองอ่างนั้น เพื่อชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์
 • 8:12 และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรน และเจิมเขาไว้เพื่อชำระเขาให้บริสุทธิ์
 • 8:13 และโมเสสได้นำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา และคาดผ้าคาดเอวให้พวกเขา และสวมมาลาให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
เครื่องบูชาสำหรับการถวายพวกปุโรหิต
 • 8:14 และท่านได้นำวัวหนุ่มที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัววัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น
 • 8:15 และท่านได้ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดนั้นไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่นบูชาด้วยนิ้วของท่าน และชำระแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ และเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นบูชา และถวายแท่นบูชาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อทำการลบมลทินบาปบนแท่นบูชานั้น
 • 8:16 และท่านนำไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องในและพังผืดที่ติดอยู่กับตับ และไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต โมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่นบูชา
 • 8:17 แต่วัวตัวนั้น ทั้งหนังกับเนื้อ และมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
 • 8:18 และท่านได้นำแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องเผาบูชามา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะนั้น
 • 8:19 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 8:20 และท่านชำแหละแกะตัวผู้นั้นออกเป็นชิ้น ๆ และโมเสสได้เผาหัวและชิ้นอื่น ๆ กับไขมันเสีย
 • 8:21 และท่านล้างเครื่องในและขาของแกะตัวนั้นด้วยน้ำ และโมเสสได้เผาแกะนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย และเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
 • 8:22 และท่านได้นำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา คือแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะตัวนั้น
 • 8:23 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดของแกะตัวนั้น และเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน และที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา
 • 8:24 และท่านนำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และโมเสสเอาเลือดนั้นเจิมที่ปลายหูข้างขวาของพวกเขา ที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา และโมเสสได้เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 8:25 ท่านได้นำไขมันและเนื้อสะโพก และไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ ไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต และโคนขาข้างขวา
 • 8:26 และท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่งชิ้นจากตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุกด้วยน้ำมันหนึ่งชิ้น และขนมแผ่นบางหนึ่งแผ่น และวางของเหล่านี้ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา
 • 8:27 และท่านวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือของบุตรชายทั้งหลายของเขา และให้โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 8:28 และโมเสสได้รับของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลาย และเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาถวายตัว เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
 • 8:29 และโมเสสเอาเนื้ออก โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยว่าแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวายเป็นส่วนของโมเสส ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
 • 8:30 และโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นบูชา และประพรมสิ่งเหล่านั้นบนอาโรนและบนเครื่องยศของเขา และบนบุตรชายทั้งหลายของเขา กับบนเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา และได้ชำระอาโรนกับเครื่องยศของเขาให้บริสุทธิ์ ทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขากับเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา
 • 8:31 และโมเสสพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงต้มเนื้อที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และรับประทานเนื้อเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้าแห่งการถวายตัว ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาแล้วว่า อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะรับประทาน
 • 8:32 และเนื้อกับขนมปังที่เหลืออยู่นั้น ท่านทั้งหลายจงเผาเสียด้วยไฟ
 • 8:33 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเป็นเวลาเจ็ดวัน จนกว่าวันกำหนดการถวายตัวของท่านทั้งหลายจะครบ เพราะที่ข้าพเจ้าจะถวายตัวท่านทั้งหลายนั้นก็ใช้เวลาเจ็ดวัน
 • 8:34 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ท่านทั้งหลาย
 • 8:35 ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดวัน และให้รักษาคำกำชับของพระเยโฮวาห์ไว้ เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่ตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามา”
 • 8:36 ดังนั้นอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา โดยมือของโมเสสทุกประการ

9[แก้ไข]

การเริ่มต้นปรนนิบัติของพวกปุโรหิต
 • 9:1 และต่อมาในวันที่แปด โมเสสก็เรียกอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอล
 • 9:2 และท่านพูดกับอาโรนว่า “ท่านจงนำลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา ที่ปราศจากตำหนิ และจงถวายบูชาทั้งสองตัวต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 9:3 และท่านจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘ท่านทั้งหลายจงเอาลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และลูกวัวตัวผู้หนึ่งตัวกับลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัว ทั้งหมดเหล่านี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ปราศจากตำหนิ เป็นเครื่องเผาบูชา
 • 9:4 และเช่นเดียวกันเอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องสันติบูชาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเอาเครื่องธัญญบูชาคลุกด้วยน้ำมันมาถวาย เพราะว่าในวันนี้พระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย’”
 • 9:5 และเขาทั้งหลายก็นำสิ่งที่โมเสสบัญชานั้นมาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน และชุมนุมชนทั้งหมดก็เข้ามาใกล้ และยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 9:6 และโมเสสพูดว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายกระทำ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย”
 • 9:7 โมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของท่านเสีย ทำการลบมลทินบาปให้ตัวท่านและประชากร จงนำเครื่องถวายบูชาของประชากรมา และทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา”
 • 9:8 ฉะนั้นอาโรนได้เข้าไปใกล้แท่นบูชาและฆ่าลูกวัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับตนเอง
 • 9:9 และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเอาเลือดมาให้เขา และเขาก็เอานิ้วของตนจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่นบูชา และเทเลือดลงที่ฐานของแท่นบูชา
 • 9:10 แต่ไขมันและไตทั้งสองข้าง กับพังผืดที่ติดอยู่กับตับจากเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น เขาเผาเสียบนแท่นบูชา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
 • 9:11 และเขาก็เผาเนื้อและหนังเสียด้วยไฟที่ข้างนอกค่าย
 • 9:12 และเขาฆ่าเครื่องเผาบูชา และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 9:13 และเขาทั้งหลายได้นำเครื่องเผาบูชามาให้เขา เป็นชิ้น ๆ พร้อมกับหัว และเขาได้เผาสิ่งเหล่านั้นบนแท่นบูชา
 • 9:14 และเขาได้ล้างเครื่องในและขา และเผาสิ่งเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา
 • 9:15 และเขาได้นำเครื่องบูชาของประชากรมา และเอาแพะตัวผู้หนึ่งตัวซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากรฆ่าเสีย และถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เหมือนอย่างเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งแรกนั้น
 • 9:16 และเขาได้นำเครื่องเผาบูชามา และถวายเครื่องเผาบูชานั้นตามแบบอย่างที่กำหนดไว้
 • 9:17 และเขาได้นำเครื่องธัญญบูชามา และหยิบมาหนึ่งกำมือ เผาเครื่องธัญญบูชานั้นเสียบนแท่นบูชา นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาแห่งเวลาเช้า
 • 9:18 และเช่นเดียวกันเขาฆ่าวัวหนุ่มและแกะตัวผู้เป็นเครื่องสันติบูชาสำหรับประชากร และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนได้นำเลือดมาให้เขา ซึ่งเขาประพรมเลือดนั้นที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
 • 9:19 ทั้งนำไขมันของวัวหนุ่มและของแกะตัวผู้ กับเนื้อสะโพก และไขมันที่หุ้มเครื่องใน และไตทั้งสองข้างกับพังผืดที่ติดอยู่กับตับมาให้
 • 9:20 และเขาทั้งหลายวางไขมันไว้บนเนื้อหน้าอก และเขาได้เผาไขมันเสียบนแท่นบูชา
 • 9:21 และเนื้อหน้าอกกับเนื้อโคนขาข้างขวานั้น อาโรนโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่โมเสสบัญชาไว้
 • 9:22 และอาโรนยกมือของตนขึ้นต่อประชากร และอวยพรพวกเขา และได้ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา
 • 9:23 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และได้ออกมา และอวยพรประชากร และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่เหล่าประชากร
 • 9:24 และเปลวเพลิงพลุ่งออกมาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นบูชา ซึ่งเมื่อประชากรทั้งหลายเห็นแล้ว พวกเขาก็โห่ร้องและซบหน้าของตนลง

10[แก้ไข]

นาดับและอาบีฮูถูกฆ่าเนื่องด้วยไฟที่ผิดรูปแบบ
 • 10:1 และนาดับกับอาบีฮูบุตรชายทั้งสองของอาโรน ต่างก็นำกระถางไฟของตนมาและเอาไฟใส่ในนั้น และใส่เครื่องหอมในนั้น และเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงบัญชาให้พวกเขากระทำ
 • 10:2 และไฟก็พุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์ และเผาผลาญเขาทั้งสอง และเขาทั้งสองก็ตายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 10:3 แล้วโมเสสได้พูดกับอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางผู้ที่เข้ามาใกล้เรา และเราจะได้รับเกียรติต่อหน้าประชากรทั้งปวง’” และอาโรนก็นิ่งอยู่
 • 10:4 และโมเสสเรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน บุตรชายทั้งสองของอุสซีเอล อาของอาโรน และพูดกับพวกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่น้องของเจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์”
 • 10:5 ดังนั้นเขาทั้งสองได้เข้ามาใกล้ และหามพวกเขาทั้งเสื้อคลุมของพวกเขาออกไปนอกค่าย ตามที่โมเสสได้พูดนั้น
 • 10:6 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนว่า “ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยผมบนศีรษะหรือฉีกเสื้อผ้าของพวกท่าน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย และเกรงว่าพระพิโรธจะตกเหนือประชากรทั้งหมด แต่จงให้พี่น้องของพวกท่าน คือวงศ์วานของอิสราเอลทั้งมวล ไว้ทุกข์เพราะพระเยโฮวาห์ทรงให้บังเกิดการเผาผลาญนี้
 • 10:7 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปจากประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน เกรงว่าท่านทั้งหลายจะตาย เพราะว่าน้ำมันเจิมของพระเยโฮวาห์อยู่บนพวกท่าน” และเขาทั้งหลายก็กระทำตามคำของโมเสส
กฎเกณฑ์ของบรรดาปุโรหิต
 • 10:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า
 • 10:9 “เมื่อพวกเจ้า คือตัวเจ้าหรือบุตรชายทั้งหลายของเจ้าพร้อมกับเจ้าจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน อย่าดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา เกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะตาย จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์อยู่ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย
 • 10:10 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้มีความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของไม่บริสุทธิ์ และระหว่างของมลทินและของไม่มลทิน
 • 10:11 และเพื่อเจ้าทั้งหลายจะสอนชนชาติอิสราเอลให้รู้ถึงกฎเกณฑ์ทั้งมวล ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทั้งหลายโดยมือของโมเสส”
 • 10:12 และโมเสสพูดกับอาโรน และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของเขาผู้ที่เหลืออยู่ว่า “จงเอาเครื่องธัญญบูชาซึ่งเหลืออยู่จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และรับประทานเครื่องธัญญบูชาที่ปราศจากเชื้อนั้นข้างแท่นบูชา เพราะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด
 • 10:13 และท่านทั้งหลายจงรับประทานเครื่องธัญญบูชานั้นในสถานที่บริสุทธิ์เพราะเป็นส่วนของท่านทั้งหลาย และเป็นส่วนของบุตรชายทั้งหลายของท่าน จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รับบัญชาดังนี้
 • 10:14 และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น ท่านทั้งหลายจงรับประทานในสถานที่สะอาด ทั้งตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านพร้อมกับท่าน เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากเครื่องสันติบูชาของชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นของท่านทั้งบุตรชายทั้งหลายของท่าน
 • 10:15 เนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลง และเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมานั้น เขาทั้งหลายจะนำมาถวายพร้อมกับไขมัน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เพื่อโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และสิ่งเหล่านี้จะเป็นของท่านและบุตรชายทั้งหลายของท่านพร้อมกับท่าน ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้”
 • 10:16 และโมเสสได้พยายามไต่ถามถึงเรื่องแพะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และดูเถิด แพะตัวนั้นถูกเผาเสียแล้ว และท่านก็โกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายทั้งสองของอาโรนที่ยังมีชีวิตอยู่ พูดว่า
 • 10:17 “เหตุไฉนท่านทั้งสองไม่ได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั้นให้แก่ท่าน เพื่อจะแบกรับความชั่วช้าของชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปของเขาทั้งหลายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
 • 10:18 ดูเถิด เลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นก็ไม่ได้นำเข้ามาภายในสถานที่บริสุทธิ์ แท้จริงท่านทั้งสองควรจะได้รับประทานสิ่งเหล่านี้ในสถานที่บริสุทธิ์ ตามที่ข้าพเจ้าได้บัญชาแล้วนั้น”
 • 10:19 และอาโรนได้พูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด วันนี้เขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของพวกเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุการณ์เหล่านี้ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว และถ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับประทานเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ”
 • 10:20 และเมื่อโมเสสได้ฟังดังนั้น ท่านก็พอใจ
บทที่: 1· 2· 3· 4· 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15· 16· 17· 18· 19· 20·
21· 22· 23· 24· 25· 26· 27·

อ้างอิง[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]