พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทรศก 110

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทรศก 110 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทร์ศก 110". (2434, 13 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 8, ตอน 50. หน้า 445–447.
2 "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมลักษณกู้หนี้ยืมสิน รัตนโกสินทรศก 110". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, สำราญ เภตรารัตน์, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 13 (น. 70–73). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์.