พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังประเทศอังกฤษ/ตอน 1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบัญ
  1. พระราชสาส์นพระราชทานมอบเซอร์ยอนโบวริงไปยังกรุงอังกฤษเมื่อครั้งเซอร์ยอนโบวริงเป็นราชทูตเข้ามาทำหนังสือสัญญาอังกฤษ (ลงวันที่ 22 เมษายน จ.ศ. 1217 ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  2. พระราชสาส์นพระราชทานไปยังกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 22 เมษายน จ.ศ. 1217 ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  3. พระราชสาส์นพระราชทานมาจากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย พระบรมราชินีประเทศอังกฤษ (ลงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  4. พระราชสาส์นพระราชทานมาจากกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  5. พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ไม่ปรากฏศักราช)
  6. พระราชสาส์นพระราชทานไปยังกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 24 กรกฎาคม จ.ศ. 1219 ค.ศ. 1857 พ.ศ. 2400)
  7. พระราชสาส์นพระราชทานมาจากกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1859 พ.ศ. 2402)
  8. พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม จ.ศ. 1223 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)
  9. พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ตั้งกงสุลฝ่ายสยามในกรุงอังกฤษ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม จ.ศ. 1226 ค.ศ. 1864 พ.ศ. 2407)
  10. พระราชสาส์นกรุงอังกฤษส่งเซอร์รอเบิศจอมเบิคเข้ามาเป็นกงสุล (ไม่ปรากฏศักราช)