พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังประเทศอังกฤษ/ตอน 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำแปลพระราชสาส์น
ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระราชทานไปยัง
สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย
กับ
สำเนาพระราชสาส์นของสมเด็จพระนางเจ้าวิกเตอเรีย
มีพระราชทานมายัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ขอคัดมาจากหอจดหมายเหตุกรุงลอนดอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒

สารบัญ
  1. พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลงวันที่ 21 มีนาคม จ.ศ. 1222 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)
  2. พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลงวันที่ 22 เมษายน จ.ศ. 1217 ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  3. พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม จ.ศ. 1223 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)
  4. พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลงวันที่ 21 มีนาคม จ.ศ. 1222 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)
  5. ร่างพระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ไม่ปรากฏศักราช)
  6. ร่างพระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม จ.ศ. 1223 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)
  7. ร่างพระราชสาส์นของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย (ลงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1855 พ.ศ. 2398)
  8. สรุปพระราชสาส์น (ลงวันที่ 21 มีนาคม จ.ศ. 1222 ค.ศ. 1861 พ.ศ. 2404)