ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ หรือ ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2494). "ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ". ใน ชุมนุมพระนิพนธ์ ภาค 2 (น. 1–73). พระนคร: คลังวิทยา.
2 ________. (2498). ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ. พระนคร: ม.ป.ท. (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพนางทองสุก พิศาลบุตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2498).