ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ/ภาคที่ 23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ลัทธิธรรมเนียม ภาคที่ ๒๓
ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน
พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ
อำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี
(พร้อม สุวรรณเสถียร)
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓
พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ท่าพระจันทร์
จังหวัดพระนคร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • ราชบัณฑิตยสภา (ผู้รวบรวม). (2473). ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 23. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. [พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พร้อม สุวรรณเสถียร) เมื่อปี พ.ศ. 2473].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก