วิธีใช้:เลขหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เลขหน้า

คำอธิบายทั่วไป[แก้ไข]

หน้านี้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลขหน้าในเนมสเปซ (namespace) ต่าง ๆ ซึ่งหมายถึง ชื่อประเภทของหน้า เป็นต้นว่า

หน้าในเนมสเปซ ได้แก่ ตัวอย่าง
ดัชนี หน้าที่มีชื่อหน้าขึ้นต้นว่า "ดัชนี:" หน้า "ดัชนี:Constitution of the Kingdom of Siam.djvu"
หน้า หน้าที่มีชื่อหน้าขึ้นต้นว่า "หน้า:" หน้า "หน้า:Constitution of the Kingdom of Siam.djvu/1"
หลัก หน้าที่ไม่มีชื่อประเภทนำ กล่าวคือ เป็นหน้างานโดยตรง หน้า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475"

ในเนมสเปซ "ดัชนี"[แก้ไข]

เมื่อสร้างดัชนี จำเป็นต้องสร้าง "รายการหน้า" (pagelist) เพื่อกำหนดเลขหรือชื่อให้แต่ละหน้า

กรณีทั่วไป[แก้ไข]

ตัวอย่างการสร้าง "รายการหน้า" ในกรณีทั่วไป และผลลัพธ์ที่ได้

โค้ด[แก้ไข]

เพราะฉะนั้น เมื่อสร้างดัชนี ให้ใส่โค้ดดังนี้ลงในช่อง "หน้า"

<pagelist
1 = [สำหรับหน้าที่ 1]
2 = [สำหรับหน้าที่ 2]
3 = [สำหรับหน้าที่ 3]
ฯลฯ
/>

คำอธิบาย[แก้ไข]

 1. ถ้าใส่ข้อความใดลงไปหลังเครื่องหมายเท่ากับ จะแสดงชื่อหน้านั้นเป็นข้อความดังกล่าว เช่น
  • 1 = ๑ จะแสดงหน้า 1 เป็น "๑"
  • 1 = ปก จะแสดงหน้า 1 เป็น "ปก"
 2. หน้าใดไม่มีเลขหน้าหรือชื่อหน้า อย่าปล่อยหลังเครื่องหมายเท่ากับให้ว่างไว้ แต่ให้ใส่ยัติภังค์ ("-") ลงไปแทน เช่น
  1 = - ก็จะแสดงหน้า 1 เป็น "-" (หมายความว่า ไม่มีเลขหน้าหรือชื่อหน้า)
 3. ถ้าใส่เลขอารบิกลงไปตรงหน้าใด หน้าถัดจากนั้นจะขึ้นเป็นเลขต่อจากเลขดังกล่าวไปตามลำดับโดยอัตโนมัติ เช่น
  3 = 10 จะแสดงหน้า 3 เป็นหน้า "10", หน้า 4 เป็นหน้า "11", หน้า 5 เป็นหน้า "12" ฯลฯ ต่อ ๆ กันไปตามลำดับโดยอัตโนมัติ
 4. ปรกติจะแสดงชื่อหน้าเป็นเลขอารบิกโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนให้แสดงด้วยรูปแบบอื่น มีรูปแบบที่รับรองดังนี้
  • roman = เลขโรมัน พิมพ์เล็ก (i, ii, iii, iv, iv ฯลฯ)
  • highroman = เลขโรมัน พิมพ์ใหญ่ (I, II, III, IV, V ฯลฯ)
  • thai = เลขไทย (๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ฯลฯ)
  เช่น
  1 = roman จะแสดงหน้า 1 เป็นเลขโรมัน พิมพ์เล็ก
 5. การจัดหน้าเป็นกลุ่ม ทำได้ด้วยคำว่า "to" หรือเครื่องหมายยัติภังค์ ("-") เช่น "2to10" หรือ "2-10" เป็นต้นว่า
  • 2to10 = - หรือ 2-10 = - ก็จะแสดงหน้า 2 ถึงหน้า 10 เป็น "-" (ดังที่กล่าวในข้อ 2)
  • 2to10 = roman หรือ 2-10 = roman ก็จะแสดงหน้า 2 ถึงหน้า 10 เป็นเลขโรมัน พิมพ์เล็ก (ดังที่กล่าวในข้อ 4)
 6. ปัญหาทางเทคนิค: โค้ดยังไม่รับรองเครื่องหมายบางอย่าง เช่น วงเล็บ, ปีกกา, มหัพภาค ("."), จุลภาค (","), ปรัศนี ("?"), อัญประกาศ (เครื่องหมายคำพูด) ฯลฯ เพราะฉะนั้น ถ้าหน้ามีเครื่องหมายเหล่านี้ เช่น "(1)", "[2]" ให้เอาเครื่องหมายออก หรือถ้าเกรงหน้าจะซ้ำ ก็อาจเปลี่ยนไปเขียนหน้าด้วยรูปแบบอื่นตามสมควร

ตัวอย่าง[แก้ไข]

<pagelist
1 = -
2 = ปกหน้า
3 = ปกใน
4 = a
5 = b
6 = 1
6to10 = roman
11 = 1
/>
หมายความว่า
 • หน้า 1 ไม่แสดงชื่อหน้า
 • หน้า 2 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกหน้า"
 • หน้า 3 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกใน"
 • หน้า 4 จะแสดงชื่อหน้าว่า "a"
 • หน้า 5 จะแสดงชื่อหน้าว่า "b"
 • หน้า 6 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 1 และหน้าต่อ ๆ ไปจนถึงหน้า 10 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 2, 3, 4, 5 ตามลำดับ โดยจะแสดงเป็นเลขหน้าเป็นเลขโรมัน พิมพ์เล็ก (i, ii, iii ฯลฯ)
 • หน้า 11 เป็นต้นไป จะแสดงชื่อหน้าว่า "1" (เป็นเลขอารบิก) ต่อ ๆ กันไปตามลำดับ

กรณีที่สร้างดัชนีจากไฟล์ภาพ[แก้ไข]

กรณีที่สร้างดัชนีจากไฟล์ภาพ (เช่น ไฟล์สกุล JPEG, PNG, ฯลฯ) ซึ่งมีหน้าเดียว ดัชนีจะไม่แสดงรายการหน้าเหมือนกรณีทั่วไป ดังนั้น ในช่อง "หน้า" ต้องวางโค้ดดังนี้แทน

[[หน้า:ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์|เลขหน้าที่ต้องการ]]

ตัวอย่าง

[[หน้า:ประกาศจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๓-๐๖-๐๕).jpg|1]]

จะแสดงผลดังที่ปรากฏใน "ดัชนี:ประกาศจังหวัดจันทบุรี (๒๕๖๓-๐๖-๐๕).jpg"

ในเนมสเปซ "หน้า"[แก้ไข]

ในเนมสเปซ "หน้า" ปรกติจะใส่เลขหน้าลงในช่อง "ส่วนบน" (header) หรือ "ส่วนท้าย" (footer) เพื่อไม่ให้เลขหน้าปรากฏลงไปในงานที่ผสาน

การใส่เลขหน้าด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทำได้ดังนี้

ชิดซ้าย[แก้ไข]

วิกิซอร์ซภาษาไทยตั้งค่าให้มีย่อหน้าซ้ายโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถ้าต้องการให้ชิดซ้าย (โดยไม่มีย่อหน้า) ให้ใช้ แม่แบบ:ซ้าย ช่วย เช่น

{{ซ้าย|20}}

แสดงผลเป็น:

20

กลาง[แก้ไข]

ใช้ แม่แบบ:กลาง เช่น

{{กลาง|30}}

แสดงผลเป็น:

30

ชิดขวา[แก้ไข]

ใช้ แม่แบบ:ขวา เช่น

{{ขวา|40}}

แสดงผลเป็น:

40

ซ้าย กลาง ขวา หรือบางช่อง ร่วมกัน[แก้ไข]

ใช้ แม่แบบ:หัววิ่ง ช่วย เช่น

{{หัววิ่ง|ซ้าย|กลาง|ขวา}}

แสดงผลเป็น:

ซ้าย
ขวา
กลาง

รูปแบบอื่น ๆ[แก้ไข]

เช่น

{{หัววิ่ง|<br>เล่ม 20 ตอนที่ 21|หน้า 22<br>ราชกิจจานุเบกษา|<br>23 มกราคม 2425}}
{{เส้นตรง}}

แสดงผลเป็น:


เล่ม 20 ตอนที่ 21

23 มกราคม 2425
หน้า 22
ราชกิจจานุเบกษา

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

ในเนมสเปซหลัก[แก้ไข]

งานที่สร้างโดยวิธีสแกนต้นฉบับมาจัดทำแบบพิสูจน์อักษรนั้น เลขหน้าในเนมสเปซหลัก จะปรากฏทางด้านซ้าย ณ บรรทัดแรกของแต่ละหน้า และเมื่อคลิกเลขหน้าลงไป จะนำไปสู่หน้าในเนมสเปซ "หน้า" สำหรับหน้านั้น ๆ

การลิงก์ไปยังแต่ละหน้าในเนมสเปซหลัก ทำได้โดยใช้เครื่องหมาย # เช่น

จะลิงก์ไปยังหน้า "๕๓๐" ในหน้า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475" ให้ใช้โค้ดดังนี้

[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475#๕๓๐]]

แสดงผลเป็น:

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475#๕๓๐

การซ้อนลิงก์ เช่น

[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475#๕๓๐|หน้า ๕๓๐]]

แสดงผลเป็น:

หน้า ๕๓๐