ข้ามไปเนื้อหา

สถานีย่อย:ศาลฎีกา

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ศาลฎีกา)

คำพิพากษา

[แก้ไข]
  1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2497 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ โจทก์ กับนายเฉลียว ปทุมรส ที่ 1 นายชิต สิงหเสนี ที่ 2 นายบุศย์ ปัทมศริน ที่ 3 จำเลย เรื่อง ประทุษฐร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  2. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2354/2531 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ โจทก์ นายวีระ มุสิกพงศ์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  3. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6083/2546 ลงวันที่ 16 กันยายน 2546 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ
  4. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6374/2556 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการ
  5. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ... ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี โจทก์ นาย (ปกปิด) จำเลย เรื่อง ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หมิ่นประมาท
  6. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 626/2563 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในความอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ [ปกปิด] โจทก์ร่วม [ปกปิด] จำเลย เรื่อง หมิ่นประมาท
  7. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในความอาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดนครพนม โจทก์ [ปกปิด] จำเลย เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ฉ้อโกง ความผิดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสั่ง

[แก้ไข]
  1. คำสั่งศาลฎีกาที่ 1706/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ในคดีเลือกตั้ง ระหว่าง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ผู้ร้อง นายภูเบศวร์ เห็นหลอด ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (ขอให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต)