สถานีย่อย:ศาลยุติธรรม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาลชั้นต้น[แก้ไข]

คำพิพากษา[แก้ไข]

คำพิพากษาของ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
ศาลจังหวัดชลบุรี ในคดีหมายเลขแดงที่ 1237/2550 3 พฤษภาคม 2550 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย หมิ่นประมาท (พระมหากษัตริย์) ปรัชญา กำเหนิดฤทธิ์, ณัฐกิตติ์ มฤคินทร์
ศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.4726/2554 23 พฤศจิกายน 2554 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายอำพล ตั้งนพกุล จำเลย ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ชนาธิป เหมือนพะวงศ์, ภัทรวรรณ ทรงกำพล

คำสั่ง[แก้ไข]

คำสั่งของ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
ศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ 5363/2563 22 ตุลาคม 2563 แพ่ง ระหว่าง นางสาวศุกรียา วรรณายุวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน โจทก์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลย (เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563) มุนี คล้ายสังข์, สมคิด บุญวัฒน์, อรรถพันธ์ อดิเทพสถิต

อื่น ๆ[แก้ไข]

ศาลชั้นอุทธรณ์[แก้ไข]

คำพิพากษาของ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
ศาลอุทธรณ์ ในคดีแดงที่ 278 พ.ศ. 2482 21 สิงหาคม 2482 แพ่ง ระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์ สมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ 2 จำเลย คำสั่ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482 พระมนูเวทย์วิมลนาท (เปี๋ยน สุมาวงศ์), พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ มานวธรรมศาสตร์สุปรีชา (สุหร่าย วัชราภัย), พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์มนูญประจักษ์ภักดีสภา (เหยียน เลขะวนิช)

ศาลฎีกา[แก้ไข]

คำพิพากษา[แก้ไข]

คำพิพากษาที่ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
1544/2497 12 ตุลาคม 2497 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ โจทก์ กับนายเฉลียว ปทุมรส ที่ 1 นายชิต สิงหเสนี ที่ 2 นายบุศย์ ปัทมศริน ที่ 3 จำเลย ประทุษร้ายต่อพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน), พระนาถปริญญา (นิ่ม กัลล์ประวิทธ์), พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุณยะปานะ), พระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์มนูญประจักษ์ภักดีสภา (เหยียน เลขะวนิช), พระศิลปสิทธิวินิจฉัย (มารค อุณหะนันทน์)
6083/2546 16 กันยายน 2546 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นางสุดา ปรัชญาภัทร โจทก์ร่วม นายเสริม สาครราษฎร์ จำเลย ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลักทรัพย์ ลหุโทษ กิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์, กำธร โพธิ์สุวัฒนากุล, สุรชาติ บุญศิริพันธ์
6374/2556 8 พฤษภาคม 2556 อาญา ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี โจทก์ นายณัชกฤช จึงรุ่งฤทธิ์ จำเลย ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต่อพระราชินี ต่อรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทวีป ตันสวัสดิ์, พศวัจน์ กนกนาก, ศิริชัย วัฒนโยธิน

คำสั่ง[แก้ไข]

คำสั่งที่ ลงวันที่ คดี เรื่อง องคณะ
1706/2562 19 มีนาคม 2562 เลือกตั้ง ระหว่าง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสกลนคร ผู้ร้อง นายภูเบศวร์ เห็นหลอด ผู้คัดค้าน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ (ขอให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต) ชัยรัตน์ ศิลาลาย, เรวัตร สกุลคล้อย, สุภัทร์ สุทธิมนัส