ข้ามไปเนื้อหา

สถานีย่อย:รัฐประหารในประเทศไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ปี วันที่ หัวหน้า คณะ
2475 24 มิถุนายน 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) คณะราษฎร
2476 1 เมษายน 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 2
2490 8 พฤศจิกายน 2490 จอมพล ผิน ชุณหะวัณ คณะทหารแห่งชาติ
2491 6 เมษายน 2491 จอมพล ผิน ชุณหะวัณ คณะทหารแห่งชาติ
2494 29 พฤศจิกายน 2494 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม คณะบริหารประเทศชั่วคราว
2501 20 ตุลาคม 2501 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ คณะปฏิวัติ
2514 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร คณะปฏิวัติ
2519 6 ตุลาคม 2519 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
2520 20 ตุลาคม 2520 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ คณะปฏิวัติ
2534 23 กุมภาพันธ์ 2534 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
2549 19 กันยายน 2549 พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
2557 22 พฤษภาคม 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ