สถานีย่อย:คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในประเทศไทย ซึ่งมี พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้า ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ" (ย่อ: คมช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ที่ประกาศใช้ในวันนั้น ก่อนจะสิ้นสภาพลงในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ประกาศใช้ในวันนั้น

คำชี้แจง[แก้ไข]

แถลงการณ์[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]