สมบัติของผู้ดี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมบัติของผู้ดี
ของ
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี


พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ
คุณแม่เขียน กุลวัลลกี
ณ เมรุวัดสังเวชวิศยาราม
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕


 • พิมพ์ที่ ร.พ.ไทยพณิชยการ ๓๐๘ สีลม พระนคร
 • นายธนวนต์ จาตุประยูร ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๐๕

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล), เจ้าพระยา. (2505). สมบัติของผู้ดี. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยพณิชยการ. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพคุณแม่เขียน กุลวัลลกี ณ เมรุวัดสังเวชวิศยาราม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2505).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก