หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศส ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 122". (2470). ใน ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส (น. 65–78). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.
2 "หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสซึ่งได้ลงชื่อกันที่กรุงปารีศณวันที่ 13 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก 122". (2479). ใน ประชุมกฎหมายประจำศก เล่มเพิ่มเติม (น. 121–131). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์. (ต้นฉบับ)