หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "สำเนาจดหมาย ฉบับที่ 1" และ "สำเนาจดหมาย ฉบับที่ 2". (2469). ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34 (น. 15–18). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (นายเรือโท สุวรรณ ศุภสมุทร พิมพ์ในงารปลงศพนายหลี ศุภสมุทร ผู้เปนบิดา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469).
2 "หนังสือออกพระวิสูตรสุนทร". (2510). ใน สำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี, ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (น. 17–18). พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]