หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

พิเศษไว้โดยสัญญาทางพระราชไมตรียอมสละสิทธินั้นและเลิกอำนาจศาลกงสุล การที่จะปลดเปลื้องให้พ้นจากสิทธิพิเศษของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าในประเทศใด ย่อมเป็นสิ่งต้องด้วยความมุ่งหมายอันควรในทางรัฐประศาสโนบายทั้งสิ้น เพราะต่างก็ประสงค์จะใช้อำนาจของตนปกครองโดยสมบูรณ์เด็ดขาด การจัดระเบียบศาลยุตติธรรมให้ดีขึ้น และกิจการดำเนิรมาโดยสม่ำเสมอเรียบร้อย กับทั้งมีกฎหมายอันทันสมัย ประกอบด้วยหลักอันเที่ยงธรรม การจัดชำระสะสางรวบรวมบทกฎหมายเหล่านั้นเข้าเป็นประมวลให้ลงระเบียบ ย่อมเป็นองคพะยานให้เห็นความเจริญของประเทศสยาม ทั้งนี้ เป็นเหตุอย่างดีที่จะยกขึ้นแสดงต่อประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นได้

วิธีดำเนิรการตามนโยบายนี้ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเล็งเห็นการข้างหน้าได้ไกลและเป็นผลสำเร็จ อาศัยการงานทางศาลยุตติธรรมและทางการร่างกฎหมายได้เจริญมาเห็นประจักษ์เป็นปัจจัยให้ประเทศสยามได้ทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศในชั้นหลังนี้ได้ ตามหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีที่ทำขึ้นใหม่ ประเทศ