หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ต่าง ๆ ได้ยอมสละสิทธิพิเศษซึ่งมีอยู่แต่ก่อนนั้นให้เกือบหมด และโอนอำนาจการชำระความในศาลกงสุลมาให้ศาลฝ่ายสยามชำระ ส่วนสิทธิที่ยังเหลืออยู่บ้างนั้น เมื่อประเทศสยามได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายครบบริบูรณ์แล้ว ในไม่ช้าก็จะได้เลิกถอนไป ทั้งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การชำระประมวลกฎหมายเป็นของสำคัญเพียงไร นอกจากเพื่อความเจริญและอารยธรรมของประเทศแล้ว ในส่วนความสัมพันธ์ที่มีต่อนานาประเทศ ยังเป็นเหตุส่งเสริมฐานะของประเทศสยามให้ยิ่งขึ้น อันเป็นความประสงค์ข้อหนึ่งในทางรัฐประศาสโนบาย

บัดนี้ จะได้กล่าวตำนานการชำระประมวลกฎหมายในประเทศสยามและการร่างกฎหมายโดยย่อ ต่อไปนี้

จำเดิมแต่ได้ชำระพระราชกำหนดกฎหมายในครั้งสุดท้ายเมื่อปีจุลศักราช ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗) แล้วเป็นต้นมา ยังหาได้ตรวจชำระบทกฎหมายให้เรียบร้อยอีกไม่ เป็นธรรมดาอยู่เองที่บทกฎหมายอันพ้นความต้องการในสมัยและที่ขัดกันเองจะมีอยู่มาก พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา