หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙

องค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงเป็นประธานต่อมา ในระหว่างที่กรรมการตรวจแก้พิจารณาแก้ไขนั้น กรรมการชำระประมวลกฎหมายฝ่ายไทยมีเวรผลัดเปลี่ยนกันไปประจำอยู่ด้วยทุกคราว เพื่อทำงานติดต่อระหว่างกรรมการตรวจแก้กับกรรมการชำระประมวลกฎหมาย เมื่อมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใด ให้กรรมการผู้ที่ไปทำงานติดต่อย้อนนำมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เมื่อกรรมการ ชำระประมวลกฎหมายปรึกษาตกลงเป็นประการใด ก็นำเสนอต่อกรรมการตรวจแก้เป็นเรื่อง ๆ ไป กรรมการตรวจแก้ได้พิจารณาแก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑–๒ แล้วเสร็จ ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อณวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการขึ้นใหม่ในเรื่องร่างกฎหมาย โดยยกกองกรรมการชำระประมวลกฎหมายขึ้นสู่ฐานะกรมชั้นอธิบดี เรียกว่า กรมร่างกฎหมาย สังกัดขึ้นในกระทรวงยุตติธรรม