หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๑๐. การอุตตุนิยมวิทยา

๑๑. การค้นคว้าทางเกษตรวิทยา

๑๒. การสหกรณ์กสิกรรม

ฯลฯ ฯลฯ

กิจการซึ่งดำเนินในส่วนภูมิภาค แต่ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลกลางและของแคว้นต่าง ๆ ร่วมกัน คือ

๑. การโยธาสาธารณะ

๒. การสาธารณสุขและการแพทย์

๓. การศึกษาสาธารณะ

๔. การตำรวจและตำรวจสันติบาล

๕. สถานปาสเตอร์แห่งอินโดจีน

๖. การบำบัดโรคแคนเซ่อร์

๗. การบำเหน็จบำนาญพลเรือนแห่งคนพื้นเมือง

๘. สำนักงานข้าวแห่งอินโดจีน

๙. การพาณิชย์

ฯลฯ ฯลฯ

รัฐบาลกลางมีงบประมาณรายได้ซึ่งได้จากภาษีอากรและกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:―

๑. ภาษีศุลกากรและการสรรพากร

๒. อากรสรรพสามิตต์ต่าง ๆ