หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/60

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๖

อำนาจของกษัตริย์แห่งเขมรนั้นจำกัด โดยราชโองการใด ๆ ต้องมีเรสิดังต์สุเปริเออร์เป็นผู้ลงนามรับสนอง เรสิดังต์สุเปริเออร์ไม่ได้รับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรดังเช่นในประเทศประชาธิปไตย แต่หากรับผิดชอบต่อผู้สำเร็จราชการอินโดจีน ดังนั้น อำนาจสิทธิ์ขาดในแคว้นเขมรจึงเป็นของฝรั่งเศส กษัตริย์แห่งเขมรองค์ปัจจุบันมีพระนามว่า พระเจ้าศรีสวัสดิ์มณีวงศ์

ยศราชสกุลเขมรกำหนดไว้ ๓ ชั้น คือ ชั้นที่ ๑ โอรสพระเจ้าแผ่นดิน เป็นพระองค์มะจะ (พระองค์เจ้า) ชั้นที่ ๒ โอรสของพระองค์มะจะ เป็นนักองค์มะจะ (หม่อมเจ้า) ชั้นที่ ๓ โอรสของนักองค์มะจะ เป็นนักองค์ (หม่อมราชวงศ์) บุตรของนักองค์ เป็นนัก (นาย)

ตำแหน่งยศที่กษัตริย์สถาปนามีพระมหาอุปโยราช พระมหาอุปราช พระแก้วฟ้า และสมเด็จ

ข้ารัฐการพื้นเมือง

ตำแหน่งข้ารัฐการพื้นเมืองซึ่งจะกล่าวถึงณะที่นี้ คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองท้องที่

เจ้าฝ่ายเขตต์

จังหวัดเรสิดังต์จังหวัดหนึ่งแบ่งเป็นเขตต์สำหรับการปกครองโดยข้ารัฐการพื้นเมืองซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าฝ่ายเขตต์ อาณาเขตต์ของเขตต์และของจังหวัดเท่ากัน เพราะฉะนั้น เจ้าฝ่ายเขตต์ก็เสมือนกับเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด สำหรับงานพื้นเมือง เจ้าฝ่ายเขตต์เป็นผู้ปกครอง