หน้า:คำนมัสการคุณานุคุณ - ๒๔๖๘.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) รจนา
"อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา"
๑๑
 องค์ใดพระสัมพุทธ์ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมลเกลศมาร บมิหม่นมิหมองมัว
 หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบพันพัว สุวคนธกำจร
 องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
 ชี้ทางบันเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
 พร้อมเบญจพิธจัก ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง