หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕

เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง แตกล่าถอยกลับเข้ามาเมืองหลวงแลไปเมืองน่านทั้งสิ้น แต่พระยาพิไชย กับเจ้าเมือง ๆ ขึ้น กรมการผู้ใหญ่ ขุนหมื่น ไพร่ ที่ยังมีตัวอยู่บ้าง ตั้งขัดทัพอยู่บ้านสอด แขวงเมืองพวน ใกล้เขตรแดนเมืองหลวงพระบาง ฝ่ายเจ้าเมืองน่านจึงแต่งให้เจ้าอุปราชคุมพระยาลาวท้าวแสนไพร่พลกองทัพกลับมาใหม่ ในระหว่างนั้น ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ยกกองทัพขึ้นไปตั้งฟังราชการอยู่ณบ้านปากลาย แล้วให้พระยาสุรินทรราชเสนีเปนแม่ทัพคุมพระหลวงทหารขุนหมื่นไพร่ฝ่ายพระราชวังบวร กับพระยากำแพงเพ็ชร์ แลพระหลวงกรมการขุนหมื่นไพร่กองเมืองพิษณุโลก เมืองสุโขทัย รวมคนในกองทัพพระยาสุรินทร์ ๑๐๐๐ เศษ ยกขึ้นไปตั้งรักษาอยู่เมืองหลวงพระบาง เกลือกข้าพเจ้ายกออกไปทำการแก่ฮ่อไม่ถนัดขัดขวางอย่างใด ข้าพเจ้าจะได้บอกมายังพระยาสุรินทร์ให้จัดการไปทันท่วงที

ซึ่ง ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ไม่ยกกองทัพไปเมืองหลวงพระบาง ก็กลัวว่า เสบียงอาหารจะกันดารไม่มีพอเจือจ่ายเลี้ยงกัน ระยะทางเรือลำแม่น้ำของกองลำเลียงบรรทุกขนเข้าเสบียงส่งแต่บ้านปากลายขึ้นไปถึงเมืองหลวงพระบางโดยเร็วก็ ๑๑, ๑๒ คืน ไม่ทันการ กองลำเลียงทางบกขนเข้าบรรทุกช้างโคต่างตั้งแต่เมืองพิไชยขึ้นไปบ้านปากลายก็กว่า ๑๐ คืน หาใคร่จะพอรับประทานไม่ เมื่อพระยาสุรินทร์ยกขึ้นไปทางบกแต่บ้านปากลายถึงเมืองหลวง