ดัชนี:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf

Transclusion_Status_Detection_Tool
จาก วิกิซอร์ซ

สารบัญ
  1. คำนำ (น. ก–ข)
  2. ผู้วายชนม์ (น. ค–ช)
  3. ตอนที่ 1 อธิบายว่าด้วยท้องที่ ๆ เกิดศึกฮ่อ (น. 1–4)
  4. ตอนที่ 2 อธิบายว่าพวกฮ่อ (น. 5–7)
  5. ตอนที่ 3 ว่าด้วยปราบฮ่อครั้งแรก พ.ศ. 2418 (น. 8–10)
  6. ตอนที่ 4 เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ (น. 11–32)