หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

อนึ่ง ในการที่พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ เจ้าภาพได้เรียงประวัติผู้มรณะภาพส่งมาขอให้พิมพ์ลงไว้เปนที่รฦกด้วย ข้าพเจ้าได้ตรวจดู เห็นว่า เปนประวัติที่เรียงมาเรียบร้อยบริบูรณ์ดีอยู่แล้ว ไม่มีความจำเปนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอันใด จึงให้พิมพ์ลงไว้ต่อท้ายคำนำนี้

ข้าพเจ้าขออนุโมทนากุศลบุญราศีทักษิณานุปทานซึ่งคุณหญิงทองคำได้บำเพ็ญเปนการฉลองคุณท่านผู้เปนสามี แลบุตรธิดาซึ่งสนองคุณพระยาราชวังสรรค์ผู้บิดา กับที่ได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย เชื่อว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับหนังสือนี้ไปอ่านก็คงจะยินดีอนุโมทนาด้วย

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก
  • หอพระสมุดวชิรญาณ
  • วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖