สถานีย่อย:โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
โรงพิมพ์ในจังหวัดพระนคร ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดิมไม่ปรากฏ อยู่ถนนตรีเพชร เจ้าของ คือ นางหยิน จุลวิธูร (10 มกราคม พ.ศ. 2422 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501) ซึ่งต่อมาสมรสกับพระโสภณอักษรกิจ (นายเล็ก สมิตะสิริ; 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2491) ภายหลังย้ายไปตำบลวัดเกาะ ครั้น พ.ศ. 2443 ย้ายไปถนนเจริญกรุง ใกล้วังบูรพาภิรมย์ และเปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์เป็น "โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร" ตามราชทินนามของนายเล็ก ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ย้ายอีกครั้งไปถนนราชบพิตร เลิกกิจการไปเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ต้นรัชกาลที่ 9 ยังมีงานพิมพ์อยู่[1]

งาน[แก้ไข]

2449[แก้ไข]

 1. ไซอิ๋ว เล่ม 1, โดย อู๋ เฉิงเอิน, แปลโดย นายติ่น(ต้นฉบับ: 1, 2)

2450[แก้ไข]

 1. ไซอิ๋ว เล่ม 2, โดย อู๋ เฉิงเอิน, แปลโดย นายติ่น(ต้นฉบับ)

2451[แก้ไข]

 1. ไซอิ๋ว เล่ม 3, โดย อู๋ เฉิงเอิน, แปลโดย นายติ่น(ต้นฉบับ)

2452[แก้ไข]

 1. ไซอิ๋ว เล่ม 4, โดย อู๋ เฉิงเอิน, แปลโดย นายติ่น(ต้นฉบับ)

2458[แก้ไข]

 1. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 4

2459[แก้ไข]

 1. คำให้การขุนหลวงหาวัด(ต้นฉบับ)

2460[แก้ไข]

 1. ประชุมกาพย์เห่เรือ(ต้นฉบับ)
 2. ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา, โดย พระองค์นพรัตน์, แปลโดย หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์)(ต้นฉบับ)

2461[แก้ไข]

 1. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10(ต้นฉบับ)

2462[แก้ไข]

 1. กฎมณเฑียรบาลกรุงกัมพูชา(ต้นฉบับ)
 2. ตำนานพระปริต, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 3. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 11(ต้นฉบับ)
 4. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12(ต้นฉบับ)
 5. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13(ต้นฉบับ)
 6. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18
 7. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 2(ต้นฉบับ)
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 3(ต้นฉบับ)
 9. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 4(ต้นฉบับ)
 10. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 5(ต้นฉบับ)

2463[แก้ไข]

 1. จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์)(ต้นฉบับ)
 2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 17(ต้นฉบับ)
 3. ราชนิติสาสตร, โดย พราหมณ์อนันตญาณ และ พราหมณ์คณามิสสกะ, แปลโดย พระมหาแก้ว วัดราชบุรณะ, พระธรรมอุดม (มี), และ พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์)(เริ่มดัชนี)
 4. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 6(ต้นฉบับ)
 5. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 7(ต้นฉบับ)
 6. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8(ต้นฉบับ)
 7. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 9(ต้นฉบับ)
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 10(ต้นฉบับ)

2464[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร(ต้นฉบับ)
 2. นิราศท่าดินแดง, โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 3. ประชุมกาพย์เห่เรือ(ต้นฉบับ)
 4. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21(ต้นฉบับ)
 5. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 22(ต้นฉบับ)
 6. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 11(ต้นฉบับ)
 7. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 12(ต้นฉบับ)
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 13(ต้นฉบับ)

2465[แก้ไข]

 1. ทำเนียบนาม ภาคที่ 3(ต้นฉบับ)
 2. ประชุมปกรณัม ภาคที่ 1(ต้นฉบับ)
 3. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 17(ต้นฉบับ)
 4. พระบรมราชาธิบายและคาถาตำนานพระแก้วมรกฎ, โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ต้นฉบับ)
 5. ราชนิติของจาณักยพราหมณ์, โดย จาณักยพราหมณ์, แปลโดย หลวงพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล)(เริ่มดัชนี)
 6. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 14(ต้นฉบับ)
 7. ลิลิตยวนพ่าย(ต้นฉบับ)

2466[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ, โดย พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์)
 2. นิราศเดือน, โดย หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)
 3. ประชุมปกรณัม ภาคที่ 2(ต้นฉบับ)
 4. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 28
 5. ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช 2464, โดย พระสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ)(ต้นฉบับ)
 6. เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 7. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 15(ต้นฉบับ)

2467[แก้ไข]

 1. ประชุมปกรณัม ภาคที่ 3(ต้นฉบับ)
 2. ประชุมปกรณัม ภาคที่ 4(ต้นฉบับ)
 3. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 2(ต้นฉบับ)

2468[แก้ไข]

 1. คำสวดกุศลวิธี(ต้นฉบับ)
 2. เรื่องตำนานพระโกษฐ์แลหีบศพบันดาศักดิ์, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ
 3. ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 4. นิราสนครวัด, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 5. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 4(ต้นฉบับ)
 6. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 16(ต้นฉบับ)
 7. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 17(ต้นฉบับ)
 8. สนทนากับผู้ร้ายปล้น, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 9. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 10. อนุโมทนาพิธีแลคาถาพิธี(ต้นฉบับ)

2469[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์(ต้นฉบับ)
 2. ประชุมปกรณัม ภาคที่ 5(ต้นฉบับ)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34
 4. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 18(ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 5. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)

2470[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา
 2. จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร(ต้นฉบับ)
 3. จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือแลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469(ต้นฉบับ)
 4. เตลงพ่าย, โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส(ต้นฉบับ)
 5. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 13(ต้นฉบับ)
 6. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 14(ต้นฉบับ)
 7. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน, โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 19(ต้นฉบับ)
 9. อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิญาณแลพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร(เริ่มดัชนี)

2471[แก้ไข]

 1. ตำนานหนังสือสามก๊ก, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 2. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 15(ต้นฉบับ)
 3. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 16(ต้นฉบับ)
 4. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 18(ต้นฉบับ)
 5. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 19(ต้นฉบับ)
 6. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 20(ต้นฉบับ)
 7. อธิบายเครื่องบูชา, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 8. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 9. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวา, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

2472[แก้ไข]

 1. การตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายในกรุงสยาม, โดย กระทรวงยุติธรรม(ต้นฉบับ)
 2. จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย(ต้นฉบับ)
 3. ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ(ต้นฉบับ)
 4. ประชุมศิลาจารึกสยาม(ต้นฉบับ)
 5. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 14
 6. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51
 7. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52
 8. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 21(ต้นฉบับ)
 9. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 22(ต้นฉบับ)

2473[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกไปปราบฮ่อ, โดย พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์)(ไฟล์ที่คอมมอนส์)
 2. ตำนานกฎหมายเมืองไทย, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 3. ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช(เริ่มดัชนี)
 4. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 34
 5. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53
 6. ประวัติสุนทรภู่, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 7. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 24(ต้นฉบับ)
 8. อธิบายเครื่องบูชา, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)
 9. อธิบายระยะทางล่องน้ำพิง, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)

2474[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกทัพไปปราบฮ่อ, โดย พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์)(ไฟล์ที่คอมมอนส์)
 2. ตำนานเงินตรา, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 3. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 12(ต้นฉบับ)
 4. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 20(ต้นฉบับ)
 5. พงศาวดารเหนือ, โดย พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
 6. พจนานุกรมกฎหมาย, โดย ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)(ต้นฉบับ)
 7. เรื่องพระเจ้าปทุมสุริวงศ สร้างพระนครวัด นครธม

2475[แก้ไข]

 1. ข่าวตอนต้นรัชชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ, โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 2. จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์)(ต้นฉบับ)
 3. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51

2476[แก้ไข]

 1. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53
 2. ลลิตวิสฺตร(ต้นฉบับ)

2478[แก้ไข]

 1. ปฐมสมโพธิกถา, โดย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส(ต้นฉบับ)
 2. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 5(ต้นฉบับ)
 3. พงศาวดารโยนก, โดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)(เริ่มดัชนี)

2479[แก้ไข]

 1. นิราสนครวัด, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ(ต้นฉบับ)

2481[แก้ไข]

 1. ทศชาติ ฉะบับชินวร, โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า(ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)(เริ่มดัชนี)

2482[แก้ไข]

 1. นิทานเวตาล, โดย น.ม.ส.(ต้นฉบับ)
 2. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52

อ้างอิง[แก้ไข]

 1. เอนก นาวิกมูล. (2549). หมายเหตุประเทศสยาม 4. กรุงเทพฯ: 959 พับลิชชิ่ง. ISBN 9749434382. น. 139–154, 202–208.