สถานีย่อย:โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

จาก วิกิซอร์ซ
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
โรงพิมพ์ในจังหวัดพระนคร ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อเดิมไม่ปรากฏ อยู่ถนนตรีเพชร เจ้าของ คือ นางหยิน จุลวิธูร (10 มกราคม พ.ศ. 2422 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501) ซึ่งต่อมาสมรสกับพระโสภณอักษรกิจ (นายเล็ก สมิตะสิริ; 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2491) ภายหลังย้ายไปตำบลวัดเกาะ ครั้น พ.ศ. 2443 ย้ายไปถนนเจริญกรุง ใกล้วังบูรพาภิรมย์ และเปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์เป็น "โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร" ตามราชทินนามของนายเล็ก ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ย้ายอีกครั้งไปถนนราชบพิตร เลิกกิจการไปเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ต้นรัชกาลที่ 9 ยังมีงานพิมพ์อยู่[1]

งาน[แก้ไข]

2449[แก้ไข]

2450[แก้ไข]

2451[แก้ไข]

2452[แก้ไข]

2458[แก้ไข]

2459[แก้ไข]

2460[แก้ไข]

2461[แก้ไข]

2462[แก้ไข]

2463[แก้ไข]

2464[แก้ไข]

2465[แก้ไข]

2466[แก้ไข]

2467[แก้ไข]

2468[แก้ไข]

2469[แก้ไข]

2470[แก้ไข]

2471[แก้ไข]

2472[แก้ไข]

2473[แก้ไข]

2474[แก้ไข]

2475[แก้ไข]

2476[แก้ไข]

2478[แก้ไข]

2479[แก้ไข]

2481[แก้ไข]

2482[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. เอนก นาวิกมูล. (2549). หมายเหตุประเทศสยาม 4. กรุงเทพฯ: 959 พับลิชชิ่ง. ISBN 9749434382. น. 139–154, 202–208.