ผู้สร้างสรรค์:พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

จาก วิกิซอร์ซ
(เปลี่ยนทางจาก ผู้สร้างสรรค์:น.ม.ส.)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
(พ.ศ. 2419–2488)
นามปากกา "น.ม.ส." (ย่อมาจากพระนามเดิมว่า "พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่จรั")
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระนิพนธ์[แก้ไข]

พระนิพนธ์คำนำ[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก